Skip to content Skip to footer

Verný a dobrý priateľ

„Verný priateľ je liek života a tí, čo sa boja Pána, tí ho aj nájdu. Kto sa bojí Boha, bude mať aj jeho priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude mať priateľa“ (Sir 6, 16-17).

Liek slúži človeku pre jeho zdravie. Aké je dobré, ak je človek zdravý. Vtedy sa môže tešiť a radovať. Sú však aj ľudia, ktorí sú mladí a zdraví a nie sú šťastní. Aby bol človek zdravý, potrebné je dať do súladu zdravie tela a duše. Niekedy však človek ochorie. Choroba privádza mnohých do úzkostí. Chorý človek potrebuje liek, aby opäť ozdravel. Sú však aj lieky, ktoré pomáhajú človeku predchádzať chorobe a posilňujú jeho imunitný systém. Takým liekom je napríklad zdravé ovocie, zelenina, dostatok spánku a pohybu, zdravý štýl života, súčasťou ktorého je aj duchovný život.

Verný priateľ = liek života

Božie slovo k lieku života prirovnáva verného priateľa. Tak, ako liek slúži človeku pre jeho zdravie, tak je to aj s dobrým a verným priateľom. Dobré a verné priateľstvo je vynikajúcou prevenciou proti chorobám, zvlášť proti jednej z najväčších chorôb súčasnosti, proti osamelosti a opustenosti. S dobrým a verným priateľom prežívame radostné, ale aj menej radostné chvíle, lebo dobrý a verný priateľ neopúšťa svojho dobrého a verného priateľa. Dobrý a verný priateľ dokáže povzbudiť svojho priateľa, ale je k nemu aj konštruktívne kritický. Konštruktívna kritika nie je zlomyseľná, ale dobromyseľná, vernému a dobrému priateľovi ide o dobro svojho verného a dobrého priateľa.

Vernému a dobrému priateľovi ide nielen o obyčajné dobro, ale aj o večné dobro svojho dobrého priateľa. Pravda, ktorú vyriekne dobrý a verný priateľ niekedy štípe tak, ako štípe Peroxid vodíka, keď ním natrieme ranu. Nepríjemný pocit však nakoniec prinesie dezinfekciu rany a rana sa zahojí. Dobrý a verný priateľ slúži svojmu dobrému a vernému priateľovi láskou v pravde, a tak mu pomáha udržiavať zdravý imunitný systém jeho srdca.

Kríza dobrých a verných priateľov očistí a…

Neznamená, že medzi dobrými a vernými priateľmi niekedy nedôjde ku kríze, ale tá ich priateľstvo očistí a ešte viac prehĺbi. Verný priateľ je liek života, nie iba dňa. Verného priateľa potrebujeme na celý náš život. Ako smutne konštatuje Honza Nedvěd v jednej svojej pesničke: „Známych mám až hanba, ale přítel chybí…“

Verný a dobrý priateľ – človek milého srdca

Kto má byť mojim dobrým a verným priateľom? Pre manžela je dobre, ak je ním manželka a opačne. Pre súrodencov, ak je ním súrodenec. Pre deti, ak sú nimi rodičia, pre kňaza kňaz prípadne jeho rodina. Tým, že sme pokrstení, sme aj duchovnou rodinou. Je dobré, ak mojim priateľom je človek, ktorý zdieľa podobné hodnoty, ako ja. Niekedy to možno ani nemusí byť veriaci človek. Ten z rozličných dôvodov zatiaľ nepoznal Krista. Podstatné je, aby to bol človek milého srdca, úprimný a zodpovedný.

A nakoniec aj Boh túži byť našim priateľom. Boh túži po spoločenstve s nami. Túži po tom, aby sme s ním trávili čas, aby sme mu hovorili, čo nás teší a čo nás trápi. Ak počúvame jeho slovo, aj nás chváli, je však k nám aj konštruktívne kritický. To pre naše dobro, pre večné dobro.

Nuž na záver je tu otázka: „Kto je mojim priateľom?“ A druhá: „Komu som ja priateľom?“ Napokon posledná: „Túžim, aby bol Boh mojim priateľom?“

Boh túži, veľmi túži byť mojim priateľom a pokojne bude so mnou aj spoločne rád fandiť Barcelone, Realu Madrid, MFK Ružomberok či FK Šarišské Dravce alebo FK Liptovské Sliače.

Boh tak veľmi túži byť našim priateľom…

Pokoj a dobro!

Jozef Žvanda

Foto: Internet