Skip to content Skip to footer

Veľký piatok, 19.04.2019 Ako Ježiš opustený Steve…

Steve Jobs, zakladateľ spoločnosti Apple, génius a vynálezca, bol adoptovaným dieťaťom. Keď sa ako ešte malých chlapec dozvedel, že jeho biologickí rodičia ho neprijali a opustili, trpel tým celý život. Adoptovali si ho iní rodičia, veľmi dobrí rodičia, o ktorých povedal, že sú rodičmi na 1000%. Predsa však vedomie, že bol opustený, nieslo sa ním celý život. Nakoniec opustený Steve Jobs neskôr sám opustil svoju manželku a svoje dieťa… Keď nás niekto zraní, veľmi hlboko zraní, niekedy sa to s nami nesie celý život a potom možno aj s našimi deťmi… a tak potom mnohí nesú kríž, nesmierne ťažký kríž…

Prorok hovorí: „Kto uveril, čo sme hlásali? Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli; ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. A on niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili.

My všetci sme blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa; ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi a neotvorila ústa.

Násilným súdom ho odstránili a kto sa bude starať o jeho pokolenie? Veď bol vyťatý z krajiny žijúcich, pre hriech môjho ľudu na smrť ubitý. So zločincami ho pochovali, a hrob mal medzi boháčmi, hoci sa nedopustil neprávosti, ani lesť nebola v jeho ústach.

Pán dovolil zdrviť ho slabosťou; keď dá svoj život na zmiernu obetu, uvidí ďaleké potomstvo a jeho ruka úspešne vykoná Pánovu vôľu. Po útrapách svojej duše uvidí svetlo a nasýti sa poznaním.“(Iz 52, 13-53, 12)

Pán Ježiš Kristus, Boží Baránok, Trpiaci služobník dnes trpí za nás. Nevinný Boží Baránok je pre nás dnes strýznený, bičovaný, tŕním korunovaný, vysmievaný, opľúvaný, ponížený, opustený a umučený. Nevinný Baránok, Boží Syn, Ježiš Kristus, dnes za nás a za naše hriechy na kríži zomiera.

Boží Baránok, ďakujeme Ti, že si za nás, svojich bratov a sestry, za nás biednych hriešnikov obetoval svoj život. Ďakujeme Ti za tento prejav Tvojej nekonečnej lásky. Ďakujeme Ti, že sa dnes plní Tvoje prorocké slovo z nočného rozhovoru s Nikodémom: „Boh tak miloval svet, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

Boží Baránok, aj dnes trpíš, aj dnes po dvoch tisíc rokoch trpíš v mnohých bratoch a sestrách. Aj dnes si väznený, opľúvaný, ponižovaný, zosmiešňovaný, týraný a nakoniec zabitý. Boží Baránok, prosíme, nedovoľ, aby sme sebe samým a svojim blížnym spôsobovali zlo a utrpenie. Prosíme, uzdrav naše srdcia od hriechu, od hnevu a hádok a nauč nás milovať až do krajnosti. Prosíme Ťa, o to, Boží Baránok, buď s nami, neopúšťaj nás a nauč nás milovať až do krajnosti.

Je dobre, že Steve Jobs išiel do hĺbky v oblasti výskumu a počítačov. Škoda, že nešiel viac do hĺbky aj v hľadaní odpovede na otázku: „Kto som?“ V zodpovednom hľadaní by určite natrafil na Ježiša, ktorý aj jeho, Steva, nekonečne miluje a uzdravuje.  Amen

Jozef Žvanda

Foto: Internet