Skip to content Skip to footer

V Brazílii sa začal misijný týždeň

V utorok 16.07.2013 krátko pred desiatou hodinou sa takmer dve stovky mladých slovenských pútnikov, ktorí sú rozdelení do siedmich skupín, vydali z doterajšieho stanovišťa v oratóriu saleziánov na ulici Pia XI. do siedmich farností v časti Ipiranga v Sao Paulo, kde budú prežívať nasledujúci misijný týždeň. Jeho náplňou je spoločne strávený čas vo farnostiach s miestnymi veriacimi, realizácia evanjelia prostredníctvom rôznych aktivít duchovného, kultúrneho a spoločenského charakteru.

Po príchode do farností jednotlivé skupiny zažili zo strany domácich milé prijatie. Po krátkom občerstvení sa väčšina účastníkov misijného týždňa následne ubytovala v desiatkach brazílskych rodín. Niektoré skupiny našli dočasný domov v školských a farských zariadeniach. Skupina slovenských pútnikov s poradovým číslom šesť, ktorú vedie o. Jozef Žvanda, je hosťom vo farnosti sv. Jána Krstiteľa. V tomto priestore sa okrem farského kostola nachádza aj Kňazský seminár pre rôzne rehoľné spoločenstvá a výchovné zariadenie pre dvesto detí z chudobných rodín, kde sa dnes skupina dvadsiatich siedmich mladých Slovákov ubytovala.  V popoludňajších hodinách miestni veriaci ponúkli svojim hosťom zo Slovenska prvú aktivitu v podobe návštevy Akvária, ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti farského areálu. Tajomný vodný svet, ktorý pred očami divákov otváral svoje zákutia, zaujal mnohých.

Večer o 20.00 sa slovenskí pútnici zúčastnili na slávení otváracej svätej omše v Sanktuáriu sv. Júdu Tadeáša.  Na sv. omši, ktorej predsedal Mons. Tarcisio Scaramussa SDB, koncelebroval aj žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Gális, ďalej takmer päťdesiat kňazov z celého sveta a stovky rozradostených miestnych Brazílčanov a mladých účastníkov misijného týždňa z celého sveta. Mons. Scaramussa vo svojom príhovore okrem iného pripomenul Pannu Máriu Karmelskú, ktorej spomienka sa v tento deň slávila. Panna Mária je prvou Ježišovou učeníčkou, lebo ona slová svojho Syna nielen počúvala, ale tieto slová aj žila. Aj mladí pútnici sú pozvaní, aby slovo evanjelia ohlasovali predovšetkým svojim životom. V závere sv. omše sa celé eucharistické zhromaždenie pomodlilo modlitbu za Svetové dni mládeže, ktoré o pár dni začnú v Rio de Janeiro.

O. Jozef Žvadna, Sao Paulo, 16.07.2013