Skip to content Skip to footer

UPaC poukázalo na hodnotu ľudského života

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka pri Katolíckej univerzite v Ružomberku pripravilo v spojení s 25. marcom – Dňom počatého života celotýždňový program.

V dňoch od 24. do 30. marca sa aktivity UPaC niesli v duchu ochrany života. Týždeň začal mládežníckou svätou omšou v jezuitskom kostole. Otec Jozef Žvanda vo svojom príhovore rozoberal dôstojnosť ľudského života v rozličných situáciách: dieťa pod srdcom matky, postihnuté dieťa, situácia hriešnika, chorého či starého človeka. Opieral sa o texty encykliky bl. Jána Pavla II s názvom Evanjelium života. Ľudský život má svoju hodnotu už len tým, že je, nie tým, čo má, nie tým, čo produkuje, vyrába. Človek má nesmiernu hodnotu nielen preto, že ho Boh chcel, ale že Boh ho stále chce.“

Celý týždeň sprevádzalo aj rozdávanie bielych stužiek. Tie symbolizujú nevinnosť a bezbrannosť detí v matkinom lone. Tento rok UPaC spracovalo na tento účel 80 metrov bielej stužky a do rozdávania nielen na pôde Katolíckej univerzity, ale aj po celom meste sa zapojilo okolo 20 dobrovoľníkov. „Najskôr som bola trochu smutná, lebo v utorok som videla veľa ľudí, ktorí mali pripnuté tieto biele stužky, no ja som mala celý deň vyučovanie a tak som dobrovoľníkov cez krátke prestávky nezastihla. V stredu som ich však stretla v knižnici. Taká som z toho bola šťastná,“ povedala študentka Mária. Ako prezradila dobrovoľníčka Katarína, ľudia stužky prijímali s úsmevom: „Tešia sa, že ich budú nosiť a automaticky idú prispievať, pričom sa za ne peniaze nezbierajú.“

Filmový večer v UPaC tentoraz poukázal na problematiku potratu a odpustenia. Hlavná hrdinka filmu Oktober baby, ktorý v UPaC premietli práve cez Týždeň počatého života, bola adoptovaná po tom, čo prežila umelý potrat a vydáva sa hľadať svoju biologickú matku. „Na premietaní tohto filmu som sa nemohol zúčastniť. Film som si však pozrel doma s rodinou a veľmi ma oslovil. Je v ňom množstvo silných momentov a myšlienok,“ zhodnotil študent Marek.

V stredu pripravili pre záujemcov krížovú cestu za nenarodené deti v Kaplnke sv. Alberta a prednášku s diskusiou s hosťom Martinom Dilongom, členom občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky a kandidátom v nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu za KDH. Prednášal na viacero tém, ako je ústavná ochrana manželstva, čistý vzťah či ľudská dôstojnosť. Účastníkom tiež priblížil skúsenosti z vlastného manželského života. Vyzdvihol dôležitosť komunikácie, modlitby a pozornosti. „Život vnímam ako veľký Boží dar, hodnotu, ktorá je tá najcennejšia. Manželstvo ako zväzok muža a ženy je dôležitý preto, aby sme uchovali lásku, porozumenie, civilizáciu, to teplo domova, ktoré má.“

V nedeľu mali možnosť mladí z Katolíckej univerzity zúčastniť sa na Verejnom zhromaždení za život v Banskej Bystrici. Cieľom bolo zdvihnúť hlas za tých, ktorí sa ešte brániť nedokážu. Podujatie bolo spojené so sprievodným programom. Nechýbalo vystúpenie hudobnej skupiny Janais, svedectvá žien či ľudí z Fóra života. Verejné zhromaždenia sa konali na námestiach v krajských mestách. Patrónkou podujatí sa stala europoslankyňa Anna Záborská. Celý rozhovor s europoslankyňou si môžete prečítať na: https://nove.upac.sk/wps/?p=7042

Deň počatého života bol stanovený na 25. marca, teda na Sviatok Zvestovania Pána, kedy Panna Mária prijala Božiu vôľu – dieťa Ježiša. Celoslovenskú kampaň Slovensko za život organizuje občianske združenie Fórum života.

Františka Šiškovičová, študentka FF KU