Skip to content Skip to footer

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka oslávilo desať rokov

V týchto dňoch sme si pripomenuli 10. výročie vzniku nášho UPC-čka, ktoré nám už celú dekádu spríjemňuje nielen štúdium na Katolíckej univerzite, ale aj celkový pobyt v Ružomberku. Keďže priamo v deň výročia prebiehalo dekanské voľno spojené so sviatkom Všetkých svätých, oslavy sa presunuli na pondelok 5. novembra.

Oslavy sa začali už o 10. hodine predpoludním, keď v priestoroch Foajé Pedagogickej fakulty prebiehala videoprojekcia o činnosti a pôsobení nášho UPaC. Návštevníci mali tiež možnosť prezrieť si množstvo fotografií, vystavených v priestoroch univerzity, približujúcich rôznorodé aktivity tohto univerzitného spoločenstva a občerstviť sa priamo v miestnostiach UPaC. O 12.15 sa v Kaplnke sv. Alberta konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Andrej Imrich. O. biskup v homílii vyzdvihol význam a potrebu Katolíckej univerzity v dnešnej spoločnosti, pričom za jej dôležitú súčasť označil práve univerzitné pastoračné centrum. Toto má podľa jeho slov slúžiť nielen na trávenie voľného času, ale predovšetkým na upevňovanie viery u mladých a prehlbovanie ich duchovného života. Pripomenul, že akákoľvek aktivita v rámci UPaC má slúžiť na slávu Božiu. Vyzval veriacich, aby žili a pracovali v súlade s Božou vôľou a robili to, čo od nás požaduje Ježiš Kristus, aj keď to z nášho pohľadu vždy atraktívne nie je.

Po skončení sv. omše sa pozvaní hostia – medzi ktorými nechýbali vedúci predstavitelia rektorátu a fakúlt našej KU – zúčastnili slávnostného obeda v reštaurácii Blesk. O. biskup Andrej Imrich spolu s duchovným správcom UPaC o. Jozefom Žvandom po krátkej modlitbe zaželali zástupcom pedagógov, študentov a spolupracovníkov UPaC čo najpríjemnejšie strávenie popoludnia, ktoré svojím daždivým počasím neustále pripomínalo dušičkový a odpustkový čas. O 15.30 sa v priestoroch Foajé Pedagogickej fakulty konalo tradičné univerzitné diskusné fórum, ktoré výnimočne moderovala dobrovoľníčka v UPaC Helena Palaťková. Hosťami boli najdlhšie pôsobiaci duchovní otcovia, o. Jozef Žvanda a o. Róbert Slotka. Duchovní otcovia priblížili poslucháčom zrod našej inštitúcie, ktorú 1. novembra 2002 zriadil nebohý spišský biskup František Tondra. Najdlhšie v univerzitnej pastorácii pôsobí o. Jozef: opísal začiatky pôsobenia UPaC, ktoré neboli vždy jednoduché. Pomenovanie podľa biskupa Jána Vojtaššáka i logo UPaC, v podobe zdvihnutých rúk modliacich sa mladých vznikli prostredníctvom anketového hlasovania študentov. Obom duchovným otcom sa podľa ich slov univerzitná pastorácia veľmi páči a vyhovuje im. Ako sa zhodne vyjadrili, nielen oni formujú svojich študentov, ale rovnako mladí pomáhajú duchovne rásť aj im samotným.

Oslavy výročia pokračovali aj vo večerných hodinách. Tradičná mládežnícka svätá omša, ktorá sa zvyčajne slúži v kostole pátrov jezuitov, tentokrát prebiehala v Kostole Sv. rodiny v Rybárpoli. Naši duchovní otcovia mali počas nej možnosť podeliť sa so študentmi o svoje dojmy zo svojho účinkovania v univerzitnej pastorácii. Všetci vychádzali z čítania z Listu sv. apoštola Pavla Filipanom, ktorý upriamuje pozornosť na našu oddanosť Bohu, bez pomoci ktorého by nevzišlo nič nádejné a dobré. Zaspomínali si aj na nebohého pátra Štefana Halienku, ktorý patril medzi prvých duchovných otcov, pôsobiacich v našom UPaC.

Po skončení „mládežky“ sa jej účastníci presunuli späť do priestorov Foajé Pedagogickej fakulty, kde sa o 21.00 rozbehla študentská diskotéka, spojená s občerstvením (agapé). Hudbu mixoval Martin Stopiak, alias DJ Stopo. Študenti tak dostali príležitosť zabaviť sa a stretnúť sa so svojimi kamarátmi. Keďže na druhý deň sa naplno pracovalo a prebiehalo vyučovanie, diskotéka o pol noci uzatvárala UPC-čkárske oslavy.

Prvých 10 rokov histórie UPaC je úspešne za nami. Poprosme teda Pána o dary Ducha svätého, aby sa naše pastoračné centrum  správne rozvíjalo a slúžilo všetkým. Nech heslo tohtoročných misií „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“, sprevádza budúcnosť nám dôverne známej inštitúcie.

HELENA PALAŤKOVÁ