Skip to content Skip to footer

Teológia tela

V Medžugorí sa každoročne  v lete koná Mladifest – festival pre mladých. Minulého roku sa ho zúčastnilo okolo 70 000 veriacich aj neveriacich. Počas piatich dní som mala príležitosť  zúčastniť sa na festivale a jeho programe: mnohé prednášky, svedectvá, divadlo v podaní komunity Cenacolo, spoločné modlitby sv. ruženca, svätých omší, nočných adorácií…

Jednou z prvých prednášok bola prednáška, ktorú viedli absolventi a študenti Medzinárodného  teologického inštitútu, ktorý sídli v rakúskom meste Trumau.  Títo študenti študujú teológiu tela, ktorej sa venoval bl. Ján Pavol II., keď od roku 1979 do roku 1984 čítal na generálnych audienciách každú stredu svoje úvahy o dôstojnosti človeka, o jeho poslaní, o poslaní muža a ženy.

Ján Pavol II. už ako mladý kňaz videl okolo seba veľa utrpenia a často sa stretával so smrťou. Ako mladému mu zomreli rodičia, prežil II. svetovú vojnu. Napriek tomuto všetkému neprestával poukazovať na krásu stvorenia, na ľudskú dôstojnosť a odkrývať Boží plán spásy. V 20. storočí, keď sa vo svete začala šíriť pornografia a začalo sa tak verejne šliapať po ľudskej dôstojnosti a kráse, Ján Pavol II. akoby bral do rúk tento pokrčený a zašpinený obraz ľudskej dôstojnosti a opäť mu vracal jeho pôvodnú hodnotu a krásu.

Teológia je náuka o Bohu. Teológia tela znamená, že moje telo je teológia, hovorí o Bohu a má schopnosť zjavovať Boha. Telo teda nie je prekliatím. Telo nie je ani nástrojom hedonizmu ako nás k tomu nabáda súčasná kultúra – k neustálemu užívaniu si, k zábave, ku konzumizmu. Telo je sväté, je predurčené pre nebo. Ježiš posvätil aj utrpenie, pre kresťana dokonca ani smrť nie je nešťastím. Ján Pavol II. nás učí, že telo je sviatosťou osoby, čiže viditeľné znamenie neviditeľnej skutočnosti – je vonkajším znamením, ktoré odhaľuje vnútro osoby. Pápež  tiež hovorí o snubnom význame tela, čo znamená, že naše telo je povolané k sebadarujúcej láske a tento snubný význam tela je vpísaný do muža aj do ženy. Či už  je človek slobodný, zasvätený, alebo žije v manželstve, prostredníctvom svojho tela môže objaviť, že zmyslom jeho existencie je stať sa darom.

Ján Pavol II. vysvetľuje plán Božieho zjavenia, ktorý rozdeľuje na štyri etapy: prvotné ľudstvo, padnuté ľudstvo, vykúpené ľudstvo a oslávené ľudstvo. Pričom zdôrazňuje, že je potrebné vrátiť sa na počiatok, do knihy Genezis, ktorá nám odhaľuje pôvodný Boží zámer s ľudstvom. Prvá kapitola knihy Genezis opisuje, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu, nie ako osamelé ľudské bytosti. Manželstvo ako celoživotný zväzok je teda vpísané do ľudskej prirodzenosti. Mužské a ženské telo majú jedinečnú schopnosť zjednotiť sa navzájom. Telo akoby hovorí: „Som dar, pretože mám schopnosť dať sa slobodne inej osobe v intímnom spoločenstve lásky.“ V manželstve – spoločenstve jednoty a lásky sa zjavuje Boh, ktorý sám je spoločenstvom Osôb Trojice, ktorí dávajú sami seba vo večnej výmene seba darujúcej lásky.

Ján Pavol II. hovorí aj o dare panenstva a celibátu. Toto povolanie môžeme pochopiť, keď uvažujeme o nebeskom manželstve Boha a jeho ľudu. Zasvätenie Bohu sľubom celoživotného panenstva a celibátu je podobne ako v manželstve výrazom úplného a výlučného sebadarovania.

Vybrala som len niekoľko myšlienok z teológie tela, ktorá je nádhernou cestou k poznávaniu identity človeka, jeho dôstojnosti a poslania.

V súčasnosti sa viacerí autori venujú tejto téme. Do slovenčiny a češtiny boli preložené knihy od autorov Christopher West (Teológia tela pre začiatočníkov a Radostná zvesť o sexualite) a Mary Healy (Muži a ženy jsou z ráje). Pri „študovaní“ teológie tela si ešte viac  uvedomujem dôležitosť čistoty vo vzťahoch. Objavujem svoje povolanie ženy. Uvedomujem si, že som stvorená na to, aby som sa stala darom pre druhých. A mám väčšiu túžbu objavovať, aký plán má Nebeský Otec so mnou.

Eva, 1.roč. Mgr PF KU