Skip to content Skip to footer

Stretnutie univerzitných kaplánov

Stretnutie spod Trenčianskeho hradu

Dňa 16. – 17. mája sa uskutočnilo pravidelné jarné stretnutie univerzitných kaplánov s o. biskupom Galisom v Univerzitnom pastoračnom centre sv. Andreja – Svorada a Benedikta na Trenčianskej univerzite. Vo štvrtok bol priestor na obhliadku pútnického miesta Skalka pri Trenčíne a na bratský rozhovor o činnosti jednotlivých pastoračných centier. V piatok sme začali sv. omšou v kaplnke na stredoškolskom internáte s otcom biskupom Galisom. Potom sa stretnutie presunulo do priestorov Trenčianskej univerzity, kde nás vrelo privítal rektor univerzity. Potom sme sa zaoberali stretnutím o univerzitnej pastorácii v Paríži, kde zazneli postrehy o šírení militantného ateizmu, voči ktorému ako poznamenal otec biskup „je potrebné ponúkať systematické katechézy“. Potom sa venovali problému obchodovania s bielym mäsom, ktorému sú vystavení študenti pri zahraničných brigádach. Potom sme rozprávali o príprave R 13, Akademu 2013 a aktualitách. Zároveň zavítala do nášho spoločenstva europoslankyňa Anna Záborská, ktorá nám ponúkla prednášku – kultúra života verzus kultúra smrti  a dala ju do kontextu encykliky Evangelium vitae, situácii na Slovensku a dianí v europarlamente. Najbližšie stretnutie sa uskutoční v októbri v CUP- ke Zvolen. o. Róbert