Skip to content Skip to footer

Streda 24.07.2013 v RIU o daždi, zime a nádeji

Upršaný deň a zima, možno aj tak by sa dal charakterizovať dnešný deň v RIU, kde sa naozaj ochladilo a miestni obyvatelia naozaj „klepú kosu.“ No dnes to bol aj deň o nádeji. Totiž práve táto téma dnes zaznievala v Kostole  svätého Hrobu v časti Madureira v Rio de Janeiro, ktorá sa pre nás pútnikov zo Slovenska v týchto dňoch stala dočasným domovom.  Po úvodných spevoch a modlitbách dnešnú katechézu otvoril Ján Kuneš, kňaz banskobystrickej diecézy, ktorý sa prítomných pútnikov opýtal, z akého dôvodu prišli do RIA. Určite práve tu na tomto mieste je potrebné urobiť nové rozhodnutie, nanovo sa rozhodnúť pre Ježiša. Je to potrebné, aby sme sa nezaplietli do pavučiny zla.

Potom sa pútnikom prihovoril otec biskup Tomáš Gális, ktorý mladých pozýval k nádeji a zároveň sa podelil  o svoju osobnú skúsenosť pri soche Krista Vykupiteľa na Corcovado. Mnoho pútnikov vystúpilo na tento vrch, aby uvideli svetoznámu sochu, no ona bola zahalená hustou hmlou. Medzi mnohými prítomnými boli aj mladí z Malajzie. Tí túžili v kaplnke pod sochou sláviť svätú omšu. No nebolo kňaza, ktorý by túto sv. omšu odslúžil. A tak sa nakoniec k tomu podujal práve žilinský biskup. Mladí malajzinčania síce Krista v hmle neuvideli, no našli ho v Eucharistii. Po skončení katechézy nasledovala práca v skupinkách a potom svätá omša, na ktorej sa zúčastnilo asi dvadsaťpäť kňazov a vyše dvesto mladých pútnikov zo Slovenska. V homílii sa opäť prihovoril otec Ján Kuneš, ktorý na základe pôvodného gréckeho evanjeliového originálu uvádzal poslucháčov do tajomstva Božej lásky.

Popoludní v rôznych častiach mesta prebiehal festival mladých. Napriek už spomínanému dažďu a studenému počasiu, vládol v uliciach mesta čulý ruch. Katedrála sv. Šebastiána, postavená v modernom štýle, praskala vo švíkoch  a poskytla útočište mnohým zmoknutým pútnikom, z ktorých tvárí sa však úsmev nestratil. Pred nami sú ďalšie chvíle Svetových dní mládeže v RIU, a tak mnohí z nás sme napriek pribúdajúcej únave plní očakávaní.

O. Jozef Žvanda, 24.07.2013, Rio de Janeiro