Skip to content Skip to footer

Spomienka na misijný týždeň počas SDM v Krakowe 2016

Pašovanie kníh sa vyplatilo

Keď sme sa pustili do debaty s našimi hosťujúcimi rodinami, zistili sme, že počas komunistickej totality sa aktívne zapájali do pašovania náboženskej literatúry na Slovensko. Na túto dobrodružnú skúsenosť išla skupinka s 5 – 6 teenagermi, ktorí sa priateľsky zabávali. Každý chlapec niesol náklad okolo 20 kg. Keď prišli na dohodnuté miesto na hranici, stretli sa so slovenskými turistami, s ktorými si nenápadne vymenili ruksaky, pravdaže s iným obsahom – cukor, čokoláda … Napriek tomu, že ich sledovala pohraničná stráž, nezachytili výmenu. Na podobnú turistiku museli využívať viaceré pohraničné miesta, ktoré obmieňali. Po páde totality sa dozvedeli, že náboženské zásobovanie  na SK zabezpečovalo viacero mládežníckych skupín, ktoré sa medzi sebou nepoznali. Súčasťou dobrodružných ciest boli piesne, ktoré patrili do turistickej výbavy, preto sme nemali problém pri spoločných stretnutiach s hosťujúcimi rodinami zaspievať si slovenské náboženské a ľudové piesne. Naša skupinka Slovákov bola pre naše rodinky ovocím ich horlivej služby, za ktorú sme im poďakovali. Toto je pre nás záväzkom, aby sme  v situácii šírenia náboženskej ľahostajnosti hľadali cesty „pašovania“ Božej pravdy do ľudských sŕdc. Nech Pán odmení obetavosť mnohých Poliakov, ktorí počas totality veľa riskovali pre posilnenie viery Slovákov.

Nebo na zemi – krása liturgie

Na vrchole misijného týždňa v sobotu sme putovali do Starého Saczu, kde sv. Ján Pavol II. svätorečil (r. 1999) sv. Kingu. Na toto miesto sa zišli účastníci SDM, ktorí boli ubytovaní v Tarnowskej diecéze s domácou mládežou a vytvorili sme obdivuhodný zástup 18 000 mladých z Ázie, Európy a Afriky. Každý národ mal svoju vlajku i svoje prejavy. Okrem festivalu mládeže bolo ústredným programom stretnutia sv. omša, ktorú by som ohodnotil prívlastkom „krásna“. Miesto, kde bola celebrovaná sv. omša vovádzalo do symboliky krstu – spod oltára vychádzal prameň vody. Okrem toho na tomto mieste bola svätorečená vojvodkyňa, čo nás priťahuje k úsiliu o osobnú svätosť života. Celú sv. omšu doprevádzal zbor najmenej zo 100 hudobníkov a spevákov. Medzi zborom a dianím na oltári bolo hlboké prepojenie v slovách a v melódii . V sprievode s evanjeliárom a obetnými darmi boli mnohí mladí v ľudových krojoch. Diecézny biskup Andrzej Jez nám horlivo a zrozumiteľne odkrýval tajomstvo sviatosti krstu, zároveň sme si s ním obnovili svoju vernosť Kristovi v krstných sľuboch. Do tejto sv. omši, ale aj iných sv. omší počas SDM bolo vložené to najkrajšie, zakúsili sme nebo na zemi a toto by sme chceli zažívať v spoločenstvách na Slovensku.

Čistota je in

Na ceste do Krakowa sme zastavili v Zabawe (mladí nám nechceli veriť, že cestujeme do Zabawy na zábavu…) Na tomto mieste sa nachádza úcta ku bl. Karolíne Kužkuwne (1898 – 1914). Dlhšie sme museli čakať, pokým sa vyprázdni kostol od mladých z USA. Keď sme do neho vstúpili, nechcelo sa nám odtiaľ odísť… Životný príbeh Karolínky, v ktorom o. Marek Uličný vyzdvihol jej katechetickú činnosť, jej vonkajšiu i vnútornú krásu, predovšetkým jej hrdinskú obranu čistoty, to všetko bolo magnetom pre našu dušu. Priťahovanie ku čistote sme mohli osobne prežívať, keď sme prichádzali ku relikviám blahoslavenej a v tichosti sme jej odovzdávali svoje prosby. Skupinka mladých zo Spišskej diecézy svoju túžbu po čistote vyjadrila zakúpením si strieborného prsteňa ako symbolu čistoty. Miestny predavač podotkol, že za 6 rokov sa nestalo, aby boli za jeden deň vykúpené prstene. Toto miesto je centrom Hnutia čistých sŕdc, do ktorého chceme aj my patriť. Pridáš sa aj ty ku nám?

o. Róbert