Skip to content Skip to footer

Spoločníčky kríža

“Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom”.

(Nápis na Kríži SDM)

Bol to azda niektorý zo septembrových večerov, keď som v Sprievodcovi duchovných a spoločenských podujatí na Katolíckej univerzite spozorovala, že Kríž Svetových dní mládeže príde na Slovensko, ba čo viac budeme smieť sa s ním stretnúť na našej Alma Mater. Hneď som si to zaznamenala v kalendári!

V stredu 26. novembra cestujeme spolu s Krížom SDM, s tímom SDM a mojou Priateľkou do, nežným snehom pokrytej, Spišskej Novej Vsi. Ideme Svedčiť.

Smela som preŽiť SDM v Španielsku (2o11) a v Brazílií (2o13). Tento čas bol pre mňa akoby „Letnou Univerzitou Zrelosti“. Fyzická únava, byť tak ďaleko od domova, veľké mesto, nie málo ľudí ponúklo priestor pomôcť blížnemu. Pozrieť sa v pravde a jednoduchosti na seba, kým som, keď sa nik nepozerá, keď vás nikto nepozná.

Zvečerieva sa a do chrámu Sedembolostnej Panny Márie prichádza Kríž SDM spolu s Ikonou Panny Márie. Modlitba krížovej cesty, sv. omša s otcom biskupom Štefanom Sečkom a akadémia s poklonou Krížu.

Priatelia, bol to vznešený čas, kedy som nanovo pochopila Slávu Kríža. Sám svätý Pavol ho považoval za najdôležitejšiu súčasť svojej viery. „Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným,“ povedal, „iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet“ (Gal 6, 14). Sláva Kríža prevyšuje všetko, daroval mi totiž Víťazstvo!

 

 Lucia a Antónia

(študentky psychológie a Nv/Aj, FF KU)