Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Streda 07.02.2018 – Keď kráľovná nad kráľom žasne

Blažení sú tvoji ľudia, blažení títo sluhovia, ktorí sú stále pri tebe a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený Pán, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil ťa na trón Izraela… 1 Kr 10, 1-10

Kráľovná zo Sáby žasne nad Šalamúnovu múdrosťou. A tá je badateľná nielen v jeho trefných odpovediach. Lebo nebola ani jedna otázka kráľovnej zo Sáby, na ktorú by Šalamún nevedel správne odpovedať. Kráľova múdrosť  sa zračí na každom v kroku, v jeho paláci, v jeho služobníctve, v ich oblečení a správaní, jednoducho vo všetkom. A tak kráľovná z ďalekého Východu pri pohľade na toto všetko chváli už nielen kráľa Šalamúna, kráľovná v tomto všetkom vidí samotného Šalamúnovho Boha, ktorému vzdáva chválu a ktorému dobrorečí.

Počas víkendu nás navštívil náš absolvent Martin. Je to už viac ako desať rokov, čo úspešne absolvoval u nás na Katolíckej univerzite v Ružomberku svoje päťročné vysokoškolské štúdium. Dnes pracuje ako odborník na financie. Je to úprimne veriaci tridsiatnik a spolu s manželkou sa popri svojich povinnostiach zapája aj do mnohých duchovných aktivít. Pán im ešte bábätko nepožehnal, oni nerezignovali, lež práve naopak, aktívne slúžia v Pro Life aktivitách. Piatok čo piatok ráno o 07.00 sa spolu s inými dobrovoľníkmi, kde nechýbajú ani kňazi, modlia pred potratovými klinikami ruženec. Občas sú z toho aj veľké nepríjemnosti, ale oni neprestávajú.

Martin je finančníkom a vo svojej profesionálnej kariére sa stretáva s mnohými ľuďmi. Okrem finančného poradenstva týchto, často bohatých ľudí, uvádza aj do oblasti viery, takže oni sa pomaly stretávajú s Kristom, ktorý ich mení a oni spoznávajú  skutočnú podstatu života.

Počas víkendu sme spolu strávili niekoľko hodín, v ktorých ma tento mladý muž so svojou manželkou veľmi povzbudil a dodal odvahy do mojej, našej, kňazskej služby. V tej chvíli som v duchu vzdával vďaky Bohu za neho, za nášho bývalého študenta a za jeho manželku. V duchu som chválil Boha za nich a stále chválim. Napadá ma však jedna otázka: Ako je to so mnou? Či ľudia pri a po stretnutí so mnou chvália Boha za mňa? Či ľudia, ktorí ma poznajú a s ktorými sa stretávam, chvália Boha za mňa? A táto otázka je  nasmerovaná aj na všetkých nás: Či ľudia po stretnutí s nami chvália Boha za nás? A ak ide o našu Katolícku univerzitu, či ľudia po stretnutí s nami na pôde našej Katolíckej univerzity, chvália Boha za nás?

Ak tomu tak nie je, tak potom, kde alebo v čom je problém? Nie je to ukryté hlboko vo mne, v mojom srdci?

Kiež by môj život bol pre mnohých, ktorí ma poznajú, dôvodom k otázke: Čím to je, že tento človek je tak dobrý, je tak príjemný a srdečný, že nám tak pomáha? Čím alebo kým to je?

Jozef Žvanda

Foto: Internet