Skip to content Skip to footer

Slávnosť sv. Alberta Veľkého

V stredu 12. novembra 2014 sme na Katolíckej univerzite slávili odpustovú slávnosť sv. Alberta, nášho univerzitného patróna. Na slávenie svätej omše sa zišlo malé spoločenstvo veriacich, ktorí si aj takto prišli uctiť tohto svätca, a osláviť Boha za odkrytie jeho veľkosti a krásy jedinečným spôsobom v jeho živote.  

 V homílii o. František Trstenský – prorektor KU pre zahraničné vzťahy vyzdvihol základné aspekty života tohto svätca. Príklad jeho života, lásky k Bohu a k vede, je aktuálnym i dnes pre nás študentov i zamestnancov Katolíckej univerzity, hoci ide o svätca z 13. storočia.

 „Svätý Albert Veľký bol najsvätejší medzi vzdelancami a je najvzdelanejší medzi svätcami, je krásnym príkladom viery v Boha a túžby po poznaní, po pravde ktorú hľadal vo viere i vo vede. Svojím životom nám ukazuje ako je potrebné hľadať a žiť Pravdu, a pracovať na poznávaní, je príkladom toho, že viera a veda si neodporujú, ale majú sa navzájom dopĺňať, majú ísť spolu takpovediac spolu ruka v ruke.“

 „Okrem poznávania a štúdia sa však treba naučiť kontemplovať, kontemplovať krásu Boha a poznatkov, ktoré nám On sám zjavuje, a nie je možné v nich neobjaviť Jeho. Je potrebné stíšiť sa a uvažovať o tom čo spoznávame, veď samotná veda nás má priviesť bližšie k poznaniu Toho kto je za všetkým poznaním  – k Bohu Stvoriteľovi, večnej Múdrosti.“

Počas príhovoru som si uvedomila, že študovať a spoznávať Boha na pôde univerzity je veľký dar, ktorý nám Boh doprial, preto sa potrebujeme vždy znovu a znovu nadchnúť vášňou a láskou po poznaní a štúdiu. Svätý Albert je nám veľkým príkladom, dostal titul doctor universalis – odborník na všetko, čo svedčí o jeho kapacite a zábere, ktorým v poznávaní prírodných disponoval. My študenti si často uvedomujeme našu obmedzenosť v učení alebo v spoznávaní Pravdy, preto je dôležité, aby sme sa špecializovali na svoj študijný odbor, no zároveň mali celkový rozhľad, podľa vzoru tohto svätca.

Pán prorektor vyzdvihol i veľkosť odlišnosti Katolíckej univerzity, na ktorej popri narastaní nášho poznania a vedomostí, má rásť i naša ľudskosť a naše čnosti. „Univerzita je miesto spoznávania a hľadania vedeckej pravdy, ale Katolícka univerzita má i iný dôležitý aspekt – ide o hľadanie vedeckej pravdy v súlade s pravdou viery. Veď nie je možné, aby sme ako kresťania po niekoľkých rokoch štúdia dosiahli titul vo vzdelaní, a nedosiahli tiež pokrok vo viere, v nádeji i láske! Práve toto hľadanie a poznávanie sa uskutočňuje na našej Katolíckej univerzite!“

 Svätý Albert, oroduj za nás a našu Katolícku univerzitu!

Barbora Jarinová, FF KU