Skip to content Skip to footer

Skauti Európy razia cestu!

Pod týmto heslom sa v pondelok 4.5. 2015 po mládežníckej svätej omši uskutočnila prezentácia Združenia katolíckych vodkýň a skautov Európy na Slovensku.

Federácia skautov Európy (FSE) je medzinárodná skautská organizácia, ktorá vznikla v roku 1956, v súčasnosti ju tvorí 60 000 členov v 19 krajinách Európy a už aj v Severnej Amerike. Skauting FSE  stojí na troch pilieroch: kresťanstvo, medzinárodnosť a individuálny prístup vo formácii. Rozvíja človeka po stránke duchovnej, fyzickej, morálnej i občianskej. Využíva metódu formácie mladého človeka podľa učenia katolíckej cirkvi prostredníctvom skautingu lorda Baden-Powella, zakladateľa skautského hnutia. Ako laická organizácia je Federácia skautov Európy uznaná Svätou Stolicou.

Na Slovensku pôsobia Skauti Európy v súčasnosti v Bratislave, Trnave, Prešove, Trebišove a v Košiciach. Vďaka ružomberským jezuitom a UPaC Jána Vojtaššáka prichádza skauting FSE do Ružomberka!

Viac informácií na stránke www.skauti-europy.sk

Kontaktná osoba pre záujemcov o členstvo vo Federácii skautov Európy: Peter Dérer, PDerer@gmail.com

Adam Žilinek