Skip to content Skip to footer

Rozhodli sme sa…

V piatok 25.novembra priletelo lietadlo z Bratislavy na belgickú pôdu.
Zuzka, Janko a Zuzanka prešli 1300 km aby stretli svoju priateľku, ktorá  študuje na Lessius university v Antverpách. Lucia nás privítala v hlavnom meste Európy, v predvianočne vyzdobenom Bruseli. Spoločne sme prechádzali samotným  srdcom Bruselu, historickým námestím Grand Place, odfotili sme sa pri známej soške cikajúceho chlapčeka Manneken Pis,  prezreli sme si večerný Európsky parlament a nakoniec sme uzreli Katedrálu svätého Michala a Guduly, patrónov mesta.

Nasledujúci deň sme sa rozhodli stráviť v Bruggách. Toto malebné mestečko je známe aj ako „Benátky severu“. Prechádzajúc mestom cítite atmosféru múzea pod šírim nebom.

Návštevníci sa v ňom nechávajú  prevádzať kočmi spletitými uličkami, iní sa plavia člnmi cez kanály tečúce starým mestom. My sme si prezreli galériu v Groeninge museum a krásne námestie Mart s mestskými cechovými domami s farebnými fasádami z 15. storočia.

No najkrajším zážitkom bolo dotknutie sa s Kristom v Bazilike Svätej Krvi. V nej si ľudia môžu uctiť relikviu Kristovej krvi, ktorú tam z Jeruzalema v roku 1150 priniesli križiaci. Keďže Pán nám (Lucii a Jankovi) daroval dar Priateľstva, zatúžili sme po Kristovom požehnaní a modlitbe pred Jeho krvou za slobodnú, obetavú a skromnú Lásku, pre ktorú sme sa rozhodli.

Prvú adventnú nedeľu sme slávili v kaplnke svätej Magdalény v Antverpách spolu so spoločenstvom sv. Egídia, ktoré mne, Lucii ponúklo spoločenstvo a možnosť slúžiť a najmä našim starkým. Na prechádzke po Antverpách sme sa stretávali so soškami Panny Márie na rohoch budov, ktoré dotvárali siluetu tohto mariánskeho mesta. Katedrála Našej láskavej Pani je jeho krásnou dominantou. Ukázala som našim dobrodruhom aj jeden z kampusov mojej  univerzity. Po posledných spoločných fotkách pri západe slnka pri rieke Schelda sme naše posledné kroky namierili k veľkolepej železničnej stanici v Antverpách, odkiaľ sme sa vrátili k vám domov.