Skip to content Skip to footer

Radek Černý a Lukáš Hovančík: informatika má byť prostriedkom k službe

Univerzitné pastoračné centrum má aj spolupracovníkov, ktorí nie sú až tak na očiach študentskej verejnosti, pretože pracujú tak trochu v zákulisí. Ak by sa však jedného dňa rozhodli celkom zmiznúť zo scény, ich nepostrádateľnosť by sme pocítili pomerne tvrdo. K takýmto spolupracovníkom patria aj správcovia našej webovej stránky, vďaka ktorým sa stránka nie len pravidelne aktualizuje, ale sa na nej udržiava aj nevyhnutný poriadok.

Naši správcovia sa z času načas striedajú, podobne ako študenti v iných službách. Už pár mesiacov máme teda nového správcu, ktorým je Lukáš Hovančík, študent informatiky, ktorý po nejakom čase vystriedal Radka Černého, taktiež študenta informatiky a k tomu geografie. Obidvaja majú záľubu v informačných technológiách, obidvaja popri sedení za počítačom aktívne športujú, obidvaja sú činní a radi priložia ruku k dielu. Chceli by ste o nich vedieť viac? Ja tiež.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium na Katolíckej univerzite a na základe čoho ste si zvolili vašu aprobáciu?

Radek:

Faktorov, ktoré sa podpísali pod moje rozhodnutie študovať práve na Katolíckej univerzite v Ružomberku bolo hneď niekoľko. Boli to hlavne dobré referencie od kamarátov a rodinných príslušníkov, ktorí tu v tom čase študovali. Svoju úlohu pre mňa zohrala aj dostupnosť univerzity, nakoľko bývam v Likavke a vyhovovalo mi, že za štúdiom nemusím nikam odchádzať.

Ihneď ma oslovila možnosť zvoliť si ako študijný odbor informatiku v kombinácií s geografiou, nakoľko ma práca s počítačom vždy bavila, na druhej strane ma zaujímali rôzne vzťahy v našej krajine, ale aj fakty súvisiace s okolitým svetom, využil som teda možnosť venovať sa obom oblastiam do hĺbky.

Lukáš:

Už od začiatku som mal jasno v tom, že sa v rámci svojho štúdia chcem venovať informatike, voľbu univerzity som však spočiatku nechával na náhodu. Podal som si hneď dve prihlášky, okrem Katolíckej univerzity som sa hlásil aj na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave. Nakoniec asi prevážila praktická stránka – Ružomberok je k Šarišským Dravciam, môjmu rodnému mestu, predsa len bližšie ako Bratislava. Okrem toho ma motivoval aj otec Jozef, s ktorým som mal doma možnosť stretávať sa pomerne často, a ktorý mi o Katolíckej univerzite hovoril samé pozitívne veci – je tu vraj dobré prostredie a množstvo skvelých ľudí. K voľbe Katolíckej univerzity sa navyše priklonili aj moji rodičia a časom som im musel dať za pravdu.

Samozrejme, v rámci vysokoškolského štúdia som sa mohol venovať aj účtovníctvu, nakoľko som úspešne ukončil obchodnú akadémiu. Ekonómia ma však nikdy nebavila natoľko, aby som sa jej venoval do hĺbky. Naopak, vždy ma priťahovali počítače. Často som premýšľal nad tým, aké je to smiešne, že ľudia využívajú počítačovú technológiu na dennom poriadku a pritom ani len netušia, na akom princípe funguje. No a ja som o počítačoch chcel vedieť viac.

Aký dojem na vás urobila naša univerzita?

Radek:

Maximálne pozitívny. Samozrejme, na začiatku bolo nevyhnutné zvyknúť si na nový systém štúdia, ktorý sa výrazne líšil od štúdia na strednej škole, po čase sa mi to však podarilo a prišiel som univerzitnému štúdiu na chuť. Okrem toho som tu stretol a stále stretávam mnoho skvelých ľudí

Lukáš:

Zatiaľ som tu úplne spokojný. V rámci svojej aprobácie som si našiel veľmi dobrú partiu a zapáčil sa mi aj samotný Ružomberok, ktorý by som momentálne nevymenil za žiadne iné mesto. Paradoxne sa mi páči práve to, že Ružomberok nie je nijaké veľkomesto, a tak sa tu nedá stratiť tak ľahko ako v Bratislave. Navyše je tu nádherná okolitá príroda a v zime sú tu dobré podmienky pre lyžiarov.

Ako ste sa dostali k spolupráci s UPaC?

Radek:

Na začiatku svojho štúdia som do UPaC chodil len tak zbežne. Raz som sa však dal do reči so spolužiakom Romanom, ktorý už bol súčasťou tímu UpaC dlhší čas. Len tak mimochodom sa zmienil o tom, že by potrebovali niekoho, kto by im pomohol s webovou stránkou. Vedel som, že by práve toto mohla byť moja parketa, a tak som sa rozhodol skúsiť to. Tvorbe stránky som sa následne venoval až dovtedy, kým to bolo v mojich časových možnostiach.

Lukáš:

Opäť ma motivoval otec Jozef. Jedného dňa mi spomenul, že by UPaC potrebovalo nového správcu stránky, pretože Radek už končí a je potrebné ho v tejto službe nahradiť. Ponuku som prijal, pretože rád pomáham a slúžim ľuďom a cítim, že moje technické zručnosti sú práve tým, čo môžem ľuďom dať. Myslím si, že aj o tom má byť informatika.

Keď ste sa ujali našej stránky, mali ste potrebu niečo na nej zmeniť?

Radek:

Určite áno, ale k úplným právam na administráciu celej stránky som sa dostal až od akademického roku 2013/2014. Mojím cieľom bolo hlavne to, aby sa články, udalosti a akcie na stránke objavovali hneď ako je to možné, a aby tak ľudia mali možnosť dozvedieť sa o nich včas. Stránku sa mi podarilo rozšíriť aj o niekoľko nových sekcií, ako je napríklad Live Kaplnka a pod. Myslím si, že zmeny na každej stránke treba robiť neustále, pretože je vždy čo zlepšovať, objektívne však treba povedať, že stránka UPaC spĺňa práve tú funkciu, na ktorú je určená.

Lukáš:

V prvom rade je potrebná aktualizácia stránky, na ktorej momentálne intenzívne pracujem. Okrem toho považujem za vhodné napísať nový programovací kód, nakoľko tento nepovažujem za celkom zrozumiteľný. Stránka momentálne funguje pod redakčným systémom WordPress, ale ja by som časom rád pre ňu vytvoril vlastný redakčný systém. Mojím cieľom je zjednodušiť jej aktualizáciu a tiež pozmeniť jej vzhľad. Toto je však niečo, čo potrebuje čas a veľmi by som sa tešil, ak by sa našli aj iní ľudia, ktorí by spolu so mnou do toho išli.

Máte skúsenosti aj s tvorbou stránok alebo s inou formou dobrovoľníckej činnosti pre iné inštitúcie?

Radek:

Samozrejme. V minulosti som pôsobil ako dobrovoľník pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá prevádzkovaním browser (prehliadačových) hier. Mal som na starosti administráciu fór a  vybraných serverov pre hráčov. Mojou úlohou bolo starať sa o poriadok na jednotlivých fórach a serveroch.

Lukáš:

Asi tri roky som vypomáhal s tvorbou nášho farského časopisu, pri čom som ja sám po celý čas mal na starosti jeho grafiku aj spracovanie. V súčasnosti sa podieľam na vzniku nového študentského portálu zameraného na hľadanie bývania pre študentov. S tvorbou stránok ako takou mám už dlhoročné skúsenosti, zvykol som však písať stránky len v čistom kóde, nikdy som nepoužíval nijaký redakčný systém.

Na záver mi prezraďte, ako si predstavujete svoju blízku aj vzdialenú budúcnosť. Čo plánujete po skončení štúdia?

Radek:

Najradšej by som bol, ak by sa mi podarilo uplatniť v školstve, aj keď sám veľmi dobre viem, že to nebude jednoduché. Mojou túžbou je vyučovať a budovať u svojich študentov kladný vzťah k informačným technológiám. V školstve, rovnako ako v iných sektoroch, nie je vždy ľahké uplatniť sa, ja však urobím všetko pre to, aby sa mi to podarilo.

Lukáš:

Mojím snom je zamestnať sa niekde vo firme, nechcel by som teda hneď začať vyučovať. To však neznamená, že by som vyučovanie ako možnosť svojho profesionálneho uplatnenia úplne zavrhol. No oveľa viac by ma bavilo venovať sa tvorbe webových aplikácií, navyše je to niečo, čo sa viac oplatí aj z finančného hľadiska. Pôjdem si teda za svojím cieľom a uvidím, nakoľko budem v živote úspešný. 

Rozhovor spracovala Slavomíra Matlova