Skip to content Skip to footer

Púť k hrobu zosnulého o. Jozefa Žvandu

Vo štvrtok dňa 16. mája sa uskutočnila púť študentov a zamestnancov KU spolu s veriacimi z Rybárpoľa k hrobu zosnulého o. Jozefa Žvandu, kňaza, ktorý pôsobil 22 rokov v našom univerzitnom pastoračnom centre.
Po príchode do Šarišských Draviec sme vo farskom kostole slávili spoločne s domácimi veriacimi svätú omšu. Následne sme sa presunuli na cintorín k hrobu o. Jozefa, kde sme sa pomodlili a zaspomínali na spoločné chvíle s naším Jožkom.
Našu púť sme zavŕšili návštevou Spišskej Kapituly.
Ďakujeme rodine o. Jozefa za srdečné prijatie a pohostinnosť.