Skip to content Skip to footer

Prezentácia Spoločnosti Božieho Slova (SVD) a misijnej činnosti

Streda 14.04.2010 – UPaC Ružomberok

Kostol sv. Rodiny v Rybárpoli

cca 17.20 – misijný ruženec – prezentácia fotiek spolu s hudbou  k jednotlivým tajomstvám ruženca

18.00 – sv. omša

Priestory UPaC:

* predstavenie slovenskej provincie SVD, SSpS a SSpS-AP
* krátky film o Sv. Arnoldovi Janssenovi, zakladateľovi SVD a o jeho misijnom diele
* prezentácia o Indii – o krajine, kultúre, živote ľudí a náboženstve

(frt. Martin Madassery, SVD)

* počas filmu a prezentácie o Indii bude priestor na spísanie otázok pre členov SVD, ktorí na ne budú odpovedať na záver programu

Prezentácie SVD sa zúčastnia:

P. Peter Kubík, SVD –  rektor Misijného Domu Sv. Arnolda Janssena v Bratislave

Frt. Kamil Kočan, SVD –  diakon, študent 6. ročníka TFTU v Bratislave (s misijným určením pre Zimbabwe)

Frt. Martin Madassery, SVD – zahraničný študent (Kerala, India) 5. ročníka TFTU v Bratislave

Frt. Michal Vrták, SVD – absolvent žurnalistiky na FF KU v Ružomberku, študent 1. ročníka TFTU v Bratislave
Frt. Milan Toman, SVD –  študent 1. ročníka TFTU v Bratislave

“Pozvanie k svätosti je vždy aktuálne, v každej dobe.”