Skip to content Skip to footer

Povýšenie Svätého kríža: Liek na moderné kríže

Ľud začal chabnúť na ceste. Reptal proti Bohu i Mojžišovi: „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny pokrm sa nám už protiví.“ (Nm 4, 1c-9)

Ľud nereptal preto, žeby nemal, čo jesť. Ľud mal čo jesť. Ale tento biedny pokrm sa im už protivil.

Ak si v biede, prijmeš akýkoľvek pokrm a nebudeš šomrať. Ak si v biede, budeš vďačný  za akýkoľvek pokrm. Ale ľud šomral. Ľud šomral, podobne ako šomreme my, aj keď máme všetko. A čo urobil Boh? Poslal ľuďom zázračne pokrm? Veď to urobil už toľkokrát predtým a ľud predsa šomral. Nie pre ďalšiu možnosť zázračného nasýtenia ľudí sa už Boh nerozhodol. Boh sa nerozhodol ani preto, že dá aspoň deťom pokrm – obedy zadarmo. Veď deti už pokrm zadarmo dostali, a predsa šomrali a chlieb si nevážili. Boh sa rozhodol ináč, rozhodol sa pre pedagogiku kríža. Dopustil na nich kríž, utrpenie. Boh vedel, že raz toto urobí aj na svojom Synovi. Synov kríž mal byť raz záchranou a liekom pre svet a spásou. A tak sa aj stalo.

Boh už zázračne nenasýtil šomrajúcich ľudí, ale dopustil na nich kríž. A kríž ich zmenil.  Kristov kríž zmenil svet. Kristov kríž ukazuje na podstatu lásky.

Aj my šomreme, no máme všetko.

A chceli by sme mať ešte viac. No pomáha nám to? Pomáha nám luxus a prebytok? Tie prinášajú skôr smutný fakt: čím ďalej, tým viac nám pri dopravných nehodách zomierajú mladí ľudia. A často práve mladí ľudia si berú život. Žiaľ často mladých ľudí si berie aj zákerná choroba. Prečo toľko bolesti a utrpenia?

Boh dopúšťa na nás kríž. Keď do nášho života vstupuje choroba či iné utrpenie, ba dokonca aj smrť najbližších, vtedy to nami zatrasie. Vtedy sa človek aspoň na chvíľu zastaví, prestane šomrať a na chvíľu, aspoň na chvíľu sa zamyslí. Vtedy sa ho totiž dotkne kríž. A nie je jedno, čo s tým krížom človek urobí. Buď ho prijme a zvolá: „Ave crux, spes unika – Hľa kríž, nádej jediná!“ a prosí Ježiša, aby mu pomohol ten kríž niesť. Je tu aj druhá možnosť: prijať lacnú ponuku čím skôr sa zbaviť ťarchy kríža a nechať sa míľovými krokmi unášať diablovými koníčkami do ešte väčších problémov.

Kristus prijal dobrovoľne kríž…

…, ktorý sa pre nás stal spásou a my sa nielen dnes pred týmto krížom skláňame. Kristus na ten kríž nešomral. Aby sme si my nekoledovali o kríž nezodpovedným štýlom života, aby sme si nespôsobovali zbytočne moderné kríže, aby sme na tieto moderné kríže našli liek, lepšie je prijať kríž do svojho života. Kristov kríž je liekom na moderné kríže, kríž zachovávania Božích prikázaní, kríž vďačnosti za všetko, kríž pokory, úcty a lásky, kríž zodpovednosti. A potrebný je ešte jeden liek: prijať kríž vďačnosti aj za ten pokrm, ktorý sa nám už možno protiví.

Ave crux, spes unica!

 

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda