Skip to content Skip to footer

Pokora, pokoj, tím

V týchto dňoch jasáme z úspechu našich hokejistov na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Fínsku. Z úst hráčov a trénerov a rovnako aj z úst komentátorov pri skúmaní príčin úspechu zaznievajú slová: pokora, pokoj, tím.

Pokora je vynikajúcou čnosťou, tak prepotrebnou v živote. Iba pokora pokorí mohutnú horu, v opačnom prípade hora pokorí teba. Pokora je pravda. V pokore spoznávame svoju veľkosť v Bohu, svoju úbohosť bez Boha. Naši hokejisti v pokore pokorili americké, kanadské aj české hokejové veľhory.

Pokoj, tak prepotrebný je pokoj v živote človeka. Každý ho potrebuje. „Pokoj vám“, povedal Ježiš, keď vstúpil cez zatvorené dvere medzi roztrasených učeníkov (Porov. Jn 20, 19). Pokoj, trénerov pokoj zaplnil srdcia jeho tímu. A tento pokoj sa preniesol aj na nás. Niekoľko dní sme zažívali pokoj a radosť.

Tím. Za úspechom z Helsínk nestoja individuality, individualizmus, ale celý tím. Celý tím, tak ostrieľaní borci ako aj mladé pušky vytvorili jeden tím, jedno srdce a jednu dušu. Toto jedno srdce a jedna duša spojila aj nás doma. Konečne, konečne nás opäť čosi spojilo.

Pokora, pokoj, tím. Môžeme v nich objaviť ešte čosi viac? Slová pokora, pokoj a tím hlboko korešpondujú so slovami Pána Ježiša: „Otče, posväť ich pravdou…“ (Jn 17, 17). Pokora je pravda. Len s pokorou možno spoznať pravdu o sebe. Pokoj je ovocím pravdy vypovedanej a prijatej s láskou. Tím, mužstvo a spoločenstvo vyplýva z pravdy a Bohu, ktorý je spoločenstvom lásky troch milujúcich sa Osôb a pravdy o človeku, ktorý je spoločenským bytím, ktorý túži milovať a byť milovaný. A na lásku sú potrební aspoň dvaja.

Pokora, pokoj a tím sú pravdou o človeku. Tieto dni vypovedali pravdu o slovenskom človeku. Napriek všetkému stále bude žasnúť nad pokorou, pokojom a tímom, ktoré nielen v tieto dni slávia úspech.

Otče, posväť nás Pravdou.

o. Jozef Žvanda