Skip to content Skip to footer

Pár dní pred púťou do Czestochowej

Pár dní nás delí od nástupu na očakávanú púť (1. – 15. 8. 2014). Prebiehajú bezprostredné prípravy: ukladanie vecí podľa zoznamu, drobné nákupy …. udržiavanie fyzickej kondície a pravidelná modlitba.

Ako vnímame púť?

Darka, doktorandka PF: „Kráľovná Poľska, Jasnohorská Panna Mária, je mi blízka už od detstva, keďže sa mi do Czestochowej vydala moja najstaršia sestra Svetlana a spočiatku sme ju chodili s rodičmi často navštevovať. Pamätám si, ako som prvýkrát uvidela obraz Panny Márie na Jasnej Hore, bol to veľmi silný zážitok. Už dávno som pozerala nejaké videá z púte a túžila som ísť tiež. Teraz sa naskytla príležitosť a verím, že je to Božia vôľa. Na našu púť sa veľmi teším. Verím, že stretnem nových ľudí, prežijem pekný čas v spoločenstve bratov a sestier a že sa stretnem s Pánom, že Mu budem bližšie a budem Ho počuť. Modlím sa, aby táto púť bola našou spoločnou púťou s Ježišom za Jeho Matkou. Myslím, že to bude čas obety a očisťovania srdca, jednoznačne čas Božej milosti a tiež verím, že služby druhým. Nech nás Pán Ježiš a Jeho Matka Panna Mária chránia počas púte a dovedú do cieľa ako verných synov a dcéry.“

o. Róbert: „Dvakrát som absolvoval pešiu púť do Santiaga de Compostela (od Sárie 2010, z Leonu 2012). Púť do Czenstochowej ma inšpiruje svojou geografickou dostupnosťou a spiritualitou spoločenstva. Púť na spomínané miesto je pre mňa putovaním za Matkou a s Matkou. Jasná Hora je podľa sv. Jána Pavla II. „ domom Matky“, toto miesto je srdcom poľského národa. Púť je zároveň putovaním s pútnikmi, je priestorom na budovanie vzťahov, na vzájomnú službu a odskúšanie činorodej lásky. Púť do Czestochowej je púťou s pátrami Pavlínami, ktorí spravujú pútnické miesta vo Vranove nad Topľou i v Czestochowej. Púť je taktiež putovaním sám so sebou, s vlastnými úmyslami. Na každý deň som si napísal, za koho chcem modliť a prijímať „kamienky“ pri putovaní.“

Čakajú nás nasledujúce zastávky:

Slovensko – Vranov nad Topľou, Kračúnovce, Bardejov.

Poľsko – Mochnacka Nižna, Nawojowa, Przyszowa, Tymbark, Dobczyce, Krakow, Zadroze, Ryczów, Lesniów, Czestochowa.

Prosíme Vás o modlitby počas nášho putovania.

Žehná Vás o. Róbert a v modlitbe sa pripája pútnický tím z Katolíckej univerzity z Ružomberka: Zdenka, Darka, Katka, Zuzana, Anton, Vladimír.

Jasnohorská Panna Mária, oroduj za nás!

o. Róbert