Skip to content Skip to footer

Slovo z Kaplnky, Streda 17.01.2018 – Pán nezachraňuje ani mečom ani kopijou…

Pán nezachraňuje ani mečom ani kopijou. Lebo tento boj vedie Pán… (1 Sam 17, 47)

Naozaj, Pán nezachraňuje ani mečom, ani kopijou. Náš Pán je Boh, On vidí do srdca každého človeka. Tam v najvnútornejšom vnútri človeka náš Pán vidí nekonečnú túžbu po láske, pravde a spravodlivosti, túžbu po šťastí a živote, túžbu po Bohu. Náš Pán je Boh, je nesmierne trpezlivý s človekom, On nekoná unáhlene, ale necháva vedľa seba rásť kúkoľ ak pšenicu. On má dokonca takú silu, že má moc zmeniť kúkoľ na pšenicu. Náš Pán je Boh a túži po každom človeku, túži zachrániť každého človeka. Ako zachraňuje náš Pán?

  • Nie mečom a kopijou, ale lanami lásky.
  • Nie špekuláciou a úlisnosťou, ale čestnosťou a úctou.
  • Nie siláckymi rečami, ale pokornou modlitbou.
  • Nie širokými lakťami, ale bezmocnosťou a slabosťou.
  • Nie hrubosťou, ale čistotou, krásou a nevinnosťou, ktorá priťahuje.
  • Nie netrpezlivosťou, ale naopak práve trpezlivosťou.
  • Nie nekonečným tlačením na pílu, ale rešpektovaním slobodnej vôle človeka.
  • Nie víťazstvom a úspechom, ale prehrou so slovami odpustenia.
  • Nie zničením súpera, ale jeho záchranou a uzdravením.
  • Nie sebectvom a egoizmom, ale obetovaním seba až do krajnosti.

Pán nezachraňuje ani mečom, ani kopijou. Náš Pán je Boh. On zachraňuje bezhraničnou láskou, ktorá topí ľady ľudských sŕdc a kamkoľvek vstúpi, prináša nádej, svetlo, spásu a večný život.

Náš Pán je Boh, On je mocný bojovník!

Jozef Žvanda

Foto: Internet