Skip to content Skip to footer

Otec Marek Iskra: „Nebojte sa investovať svoj čas a svoje prostriedky do hľadania lásky.“

Ružomberok, 28. októbra v rámci piateho stretnutia intelektuálno-duchovnej formácie Utorky s hosťami, privítala Katolícka Univerzita (KU) otca Mareka Iskru. Univerzitnému spoločenstvu predstavil tému: Pápež rodiny, sv. Ján Pavol II. a jeho vnímanie tajomstva ľudskej lásky.

 Marek Iskra sa ako riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu v Banskej Bystrici venuje problematike rodiny dlhodobo. Spoločenstvu KU prišiel priblížiť tajomstvo ľudskej lásky, ktoré tak citlivo vnímal aj sv. otec Ján Pavol II. „Karol Wojtyła pracoval na tejto tematike ešte 10 rokov predtým ako sa stal pápežom. Keď začal svoj pontifikát, oblasť manželstva a rodiny si zobral ako svoju prioritnú úlohu. Aj pápež František počas svojej homílie pri svätorečení Jána Pavla II. zdôraznil, aby sme sv. otca Jána Pavla II. vnímali ako pápeža rodiny, ktorý do tejto témy investoval veľmi veľa.“

„Dnes žijeme v strete dvoch kultúr, kde je tak dôležitá problematika rodiny. Prečo potom medzi nami kresťanmi nie je väčší hlad po tom, aby sme si dobre osvojili a spoznali katechézy, ktoré hovoria o tom najpodstatnejšom a najdôležitejšom z nášho života?“, položil otázku poslucháčom otec Marek.

„Katechézy Jána Pavla neponúkajú nejakú novú teológiu tela, ale ponúka víziu akoby od Adama. Karol Wojtyła začal od princípu. Voviedol nás naspäť do videnia, ktoré mal pre nás Boh a pozýva nás nanovo sa obohatiť, nanovo načerpať, lebo v tejto vízii je vložený aj princíp, ktorý nás udrží na hladine. Skrze tento princíp my môžeme kráčať na ceste života. Tajomstvo ľudskej lásky sa stáva dostupným však len vtedy, ak sú nám zrozumiteľné základy našej viery. Ťažko pochopíme katechézy Jána Pavla II., keď nemáme základy viery,“ vysvetlil riaditeľ Centra pre rodinu.

Otec Marek upozornil aj na niektoré závažné tvrdenia zo záverečnej správy Synody o rodine, ktorá prebiehala od 5. do 19. októbra tohto roku. „Netreba zabúdať na to, že Cirkev, ktorá káže o rodine, je znamením protirečenia. Sv. Ján Pavol II. venoval rodine osobitnú pozornosť vo svojich katechézach o ľudskej láske. Ponúkol spoločnú víziu povolania k láske pre muža a ženu, načrtol základné línie pre pastoráciu rodiny a pre prítomnosť rodiny v spoločnosti, a opísal spôsob, prostredníctvom ktorého manželia vo svojej vzájomnej láske dostávajú dar Ducha Svätého a prežívajú svoje povolanie k svätosti.“

V závere prednášky otec Iskra vyzval spoločenstvo KU, aby sa zo všetkých síl usilovalo o poznanie náuky Cirkvi o rodine zvlášť v dnešnej dobe: „A ja vás prichádzam dnes prosiť: Nebojte sa investovať svoj čas a svoje prostriedky do hľadania lásky a hľadania pravdy o láske. Tak sa buduje kultúra, tak sa buduje život.“

Monika Tuková, FF KU