Skip to content Skip to footer

Odpustky pre duše v očistci

Opäť sa blíži čas, kedy si častejšie ako inokedy spomíname na tých, ktorí už odišli do večnosti. Sviečka zapálená na hrobe blízkeho, krátka modlitba… Spomienky. Spomíname na to, čo sme spolu prežili. Boli to chvíle možno krásne a radostné, ale možno i ťažké a bolestivé. Toľko by sme toho chceli našim drahým ešte povedať ale…

Už nie sú medzi nami. Fyzicky ich nevidíme, ale vieme, že sme naďalej prepojení vzájomnými putami. Putami najsilnejšími, putami lásky. A tie nám umožňujú, že im môžeme pomôcť. Môžeme im skrátiť a uľahčiť očistcové trápenie. Ba dokonca im môžeme pomôcť vykročiť priamo k Spasiteľovi – do Neba. Je to nepochopiteľné a úžasné. Každý deň sa môže jedna duša aj našim pričinením dostať do Neba – do večnej blaženosti. Ale tým to nekončí. My pomôžeme, ale zároveň môžeme očakávať aj pomoc duší, ktoré s radosťou a vďačnosťou sa za nás prihovárajú a “na diaľku” nám pomáhajú. A keď sa raz skončí naša životná púť, určite na našu pomoc nezabudnú a budú stáť pri nás, aby nám ukázali cestu k Spasiteľovi.

Tak čo? Pomôžeme im? Veď aj my raz budeme potrebovať pomoc.

Na bránach cintorínov bývajú písmená: MM =Memento Mori = Pamätaj na smrť!


Možnosť získania úplných (plnomocných) odpustkov
.

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

–  sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom)

–  sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

–  modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas’ a Sláva).

Okrem toho  treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu  aj všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých ,
môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Treba splniť aj ďaľšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

(Direktótium pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2008)

Čo sú to odpustky?

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“
„Každý veriaci môže odpustky … získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“ (KKC)
Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi spoločenstva svätých – spoločenstva bratov kresťanov v nadprirodzenej jednote Kristovho tajomného tela , môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy. (http://www.modlitba.sk/)