Skip to content Skip to footer

Odkaz z konferencie „Vyber si život“

Od 20. – 21. 3. 2015 v Rajeckých Tepliciach prebiehal XVII. ročník medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorej hlavným organizátorom je Fórum života. Tohtoročnou nosnou témou konferencie bola téma médií a ohrozenia spoločnosti. V sobotňajšom programe zazneli skvelé príspevky od europoslankyne Anny Záborskej, Márie Raučinovej, Terézie Rončákovej, Jána Baráneka, Imricha Gazdu a arcibiskupa Cyrila Vasiľa.

Začiatok tohto dňa patril pani europoslankyni MUDr. Anne Záborskej, ktorá vystúpila s témou Legislatívna ochrana pred mediálnym zneužitím detí v európskom kontexte. V krátkosti priblížila dokumenty, ktoré sa týkajú ľudských práv, napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948). Napriek tomu, že tieto dokumenty existujú, nie sú štátmi dodržiavané a deti sú napádané. Vznikajú ďalšie dokumenty, ktoré však obsahujú neprijateľné, neprirodzené veci, ktoré často krát zasahujú i do práv rodičov. Prevencia je nedostatočná, je obmedzená iba na páchateľov a obete. Skutočná prevencia pred tým, aby deti neboli zneužívané, neexistuje! Rodina je základom, rodina je miestom, ktoré má vznešenú úlohu. Podporujme ju zo všetkých síl. Europoslankyňa citovala názov otcovej knihy Zlo lieč láskou (Anton Neuwirth): „Viac času rozoberáme tmu a to čo sa nám nepáči, radšej zapáľme sviecu a predložme návrhy.“

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová sa venovala téme Dôstojnosť ženy a jej odraz v mediálnom priestore. Dôstojnosť ženy je v súčasnosti veľmi napádaná. Žena má obrovské poslanie, nielenže pripravuje prostredie pre narodenie človeka, ale je i prvou sprostredkovateľkou lásky. Rozmery dôstojnosti ženy sú tieto: materský, panenský (čisté srdce a vzťah k morálnym hodnotám) a profetický. Prednášateľka uviedla tieto zásahy do dôstojnosti ženy: v oblasti spravodlivosti a rovnoprávnosti, materstvo nie je rovnako cenené ako profesijný život, skúsenosti starších žien sú podceňované, nemajú v Cirkvi dostatok priestoru na slobodné pôsobenie.

Poslednou časťou prvého bloku vystúpili manželia Rút a František Valašíkovci, ktorí sa venujú bývalým pornoherečkám. Spoločne vytvorili portál www.pornojeloz.sk, na ktorom prinášajú výpovede ľudí, ktorí boli vtiahnutí do tohto priemyslu, oklamaní, zranení zneužitím.

Poobedňajší blok prednášok otvorila Mgr. Terézia Rončáková, PhD. témou Liberálna atmosféra v médiách (na príklade referendového mediálneho diskurzu). Pani doktorka si dala námahu a sledovala 4 týždne pred referendom o rodine printové i internetové zdroje, ktoré sa snažili rýchlo reagovať a vyjadriť svoj názor na všetko, čo sa referenda týkalo i netýkalo. Sledovala náboj príspevkov, tému, argumenty. Z celého jej sledovania a sumarizovania jej vyšli nasledujúce komunikačné línie: homosexuálny životný štýl, Cirkev, názorová a hodnotová rozdielnosť spoločnosti, rodina – manželstvo – problémy rodín, sexuálna výchova. Argumentačné základy oboch strán bola manipulácia a prirodzenosť. Ďalej uviedla: „Bez viery to nepôjde. Toto referendum nám ukázalo, že neveriaci postoj je dosť rozšírený.“

RNDr. Ján Baránek vystúpil s témou Vplyv lobistických ekonomických a politických skupín na média (mediokracia). Prednášateľ  sa vyjadril na tému referenda o rodine, odkryl činnosť novinárov, ktorí robia politiku („vyrobili“ prezidenta Kisku), zatajujú informácie, hovoria polopravdy či klamstvá.

Mgr. Imrich Gazda, PhD. chcel svojim výstupom priniesť reklamnú pauzu.  Usiluje sa vytvoriť webový konzervatívny denník ako novú mediálnu alternatívu.  V prednáške postupne odpovedal na 3 otázky: Prečo? Z čoho? Kto? Hlavnou úlohou konzervatívneho denníka bude riešiť všetky veci, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Nechcú byť konzervatívnym kresťanským getom! Chcú vytvoriť priestor pre diskusiu s liberálmi či ľavičiarmi. V denníku budú pracovať ľudia, ktorí tvorili www.postoy.sk  popri svojich zamestnaniach a rodinách. Vzdávajú sa svojich istôt a chcú naplno tvoriť konzervatívny denník. Na začiatku chcú mať 6 ľudí, ich snom je skupina 12 ľudí. Prežijú len vďaka podpore drobných, väčších darcov, 2% z daní a inzercii. Prosia o podporu finančnú, duchovnú a o našu trpezlivosť.

Konferenciu zakončil arcibiskup Mons. Prof. ICODr. Cyril Vasiľ, PhD., SJ svojou témou Aktuálne výzvy v chápaní ľudskej dôstojnosti v západnej civilizácii. Človek by si mal položiť otázky: „Kto som? Kam smerujem? Akými prostriedkami sa tam chcem dostať? Ako vidím sám seba a iných okolo seba?“  Informácie, s ktorými média pracujú nie sú len súhrnom, ale formujú. Záleží na výbere faktov, usporiadaní a spôsobe spracovania. Našou úlohou je rozlišovať, dekódovať dané informácie a zisťovať ich mravnú úroveň. Na záver otec arcibiskup povedal: „Pravda víťazí. Ona sa presadí bez toho, aby dehonestovala!“

Čas na konferencii bol pre mňa časom obohatenia, zoznámenia sa s problematikou médií, spoznania ľudí, ktorým nie je ľudský život ľahostajný. Páčila sa mi diskusia, ktorá nasledovala po každej prednáške.

„Viera bez skutkov je mŕtva.“(Jak) Naďalej bojujme za život! Stojí to za to!

Monika Fučková, PF KU

Fotogaléria k článku.