Skip to content Skip to footer

„Normálny svätý“ Pier Giorgio Frassati

Tento Turínčan zomrel ako 24-ročný (1901-1925), ale stihol zo svojho života urobiť nádherný príbeh, ktorý v roku 1990 Ján Pavol II. „ošperkoval“ jeho blahorečením… Pri tejto príležitosti sa jeho sestra Luciana vyjadrila o svojom bratovi nasledovne: „Pier Giorgio bol osobou, ktorá sa vyvíjala v každodennom živote, ale vždy vystupovala do výšky bez toho, že by to niekto spozoroval. Pochopili sme ho až neskôr… Veľmi miloval hory, lyžoval, jazdil na koni, aute, plával, mal skutočné nadšenie pre Danteho, uprednostňoval poéziu a maliarstvo.

Na základe tejto „normálnosti“, prežívanej s radosťou a humorom, na pozadí jeho výletov s priateľmi, účasťou na spoločenskom a politickom živote, možno zrekonštruovať jeho obraz: do všetkého bol vštepený jeho vzťah k Bohu, jeho rozhovor s Absolútnom. Všetko dával na správne miesto a v tom je jeho zvláštnosť a geniálnosť.“
Pier Giorgio zvykol začínať deň rannou svätou omšou a pred ňou obľuboval adoráciu preniknutú osobnou modlitbou, ktorá niekedy prebiehala aj celú noc. Hovorieval: „Ježiš ku mne prichádza každé ráno v Eucharistii a ja mu to len vo veľmi malej miere oplácam návštevou chudobných.“ Jeho modlitba sa „pretavovala“ do normálneho každodenného života spojeného s drobnými „svätými“ postojmi. Nech nás inšpiruje k podobnému „ovociu“ modlitby, ako to inšpiračne vyjadrujú aj nasledovné vety:
– Prosil som Boha o silu, aby som mohol dosiahnuť svoje ciele. Stal som sa slabým, aby som sa naučil pokorne načúvať…
– Prosil som o zdravie, aby som mohol vykonať veľké veci. Stal som sa nemohúcim, aby som vykonal ešte väčšie veci…
– Prosil som o bohatstvo, aby som mohol byť šťastným. Bola mi daná chudoba, aby som zmúdrel…
– Prosil som o moc, aby si ma ľudia vážili. Bola mi daná slabosť, aby som cítil, že potrebujem Boha…
– Prosil som o veci, aby som si mohol užívať život. Bol mi daný život, aby som mohol užívať veci…
Nedostal som nič z toho, o čo som žiadal. Dostal som však všetko, v čo som dúfal. Moja tichá modlitba bola vypočutá – a to napriek mojim predstavám. O to viac cítim, že mi Boh žehná.

Takéto objavy pri vypočutí tvojich modlitieb Ti zo srdca želá a na príhovor Pier Giorgia vyprosuje otec Ondrej.