Skip to content Skip to footer

Náročný, ale krásny štvrtok v Sao Paulo

Ďalší deň misijného týždňa v Sao Paulo je šťastlivo za nami. Dnes ráno sme po rannej modlitbe a raňajkách opustili hranice svojej farnosti  a navštívili sme Kolégium sv. Jozefa vzdialené od nás asi dvadsať minút pešej chôdze. V tejto cirkevnej  inštitúcii, ktorá slúži na vzdelávanie stredoškolákov sa konal celodenný program pre pútnikov zo Slovenska a ich domácich hostiteľov. Zároveň to bola vynikajúca príležitosť stretnúť sa s tými, ktorí do Sao Paula pricestovali až v tieto posledné dni. Boli medzi nimi aj kňazi, napr. otec Martin Kertys, kňaz, ktorý pochádza zo Slovenska a niekoľko rokov už  pôsobí v USA. Otec Martin sa pred pár dňami sa vrátil z dovolenky na Slovensku a včera sa pridal k skupine slovenských pútnikov z poradovým číslom jeden. Dnes sa nás v spomínanom Kolégiu zišlo už takmer dvesto pútnikov zo Slovenska, medzi ktorými je aj otec biskup Tomáš Gális a asi dvadsať kňazov.

Program počas dnešného dňa prebiehal v športovej hale Kolégia, kde v prvej časti zaznievali piesne s latinskoamerickým podtónom v podaní mladých Brazílčanov. Po tejto úvodnej časti zaznela prednáška v podaní otca Ribeira, generálneho predstaveného Kongregácie našej Panej, Panny Márie Sionskej. Vo svojej prednáška otec Ribeira vychádzal zo Starého zákona, kde sa v Knihe Deuteronomium 6, 4-7 nachádza výzva milovať Pána Boha z celého srdca, duše a sily a zároveň je tu aj výzva milovať svojho blížneho ako seba samého. Tieto slová nám dávajú odpoveď na otázku, čo máme robiť, aby sme dosiahli večný život. Prednášajúci zároveň nadviazal na evanjeliovú perikopu o milosrdnom Samaritánovi, ktorý jediný z okoloidúcich pomohol ranenému človeku. Z uvedených slov Starého aj Nového zákona vyplýva, že aj každý mladý človek sa má stáť blížnym každému človeku, ktorý príde na Svetové dni mládeže do Ria. Ježiš pozýva všetkých, zvlášť mladých, aby sa spriatelili s ostatnými mladými a aby sa stali blížnymi voči iným a aj voči sebe samým. Milovať blížneho je podmienkou, ako sa stáť Ježišovým učeníkom.

Po skončení prednášky nasledoval krátky kultúrny program, po skočení ktorého nasledoval spoločný obed. Popoludní asi o trinástej hodine sa so svojim kultúrnym programom predstavila asi päťdesiatka mladých Brazílčanov, ktorí sú združení v spoločenstve QUIOTE. Toto kresťanské združenie vzniklo v roku 2008 s cieľom oslavovať Boha a žiť život v plnosti. Mladí tanečníci, herci a hudobníci sa svojim hodnotným kultúrnym programom snažia, aby svet bol lepší a krajší. Počas dnešného programu, ktorý trval viac ako deväťdesiat minút a ktorého súčasťou bol tanec, divadlo, pantomíma, bojové umenie a hra na hudobných nástrojoch typických pre Južnú Ameriku, roztancovali celé publikum, ktoré sa až do začiatku sv. omše o 15.00 v miestnom kostole úžasne bavilo.

Celý spoločný program vyvrcholil sv. omšou o 15.00 v Kostole sv. Jozefa, ktorý je súčasťou areálu. Kazateľ vo svojom príhovore vyzval mladých, aby boli odvážni, aby sa nebáli vybrať si pre život ozajstné hodnoty. Vyzval mladých, aby sa stali apoštolmi mladých, aby navzájom budovali spoločenstvá, aby si uvedomili, že ich svet potrebuje.

Po skončení programu sa jednotlivé skupiny rozišli do svojich farností, kde vo večerných hodinách pokračovalo párty, spoločný večierok domácich hostiteľov a hostí. Mladí pútnici, ktorých dočasným domovom sa stala farnosť sv. Jána Krstiteľa počas spomínaného večierku, ktorému predchádzala spoločná modlitba si mali možnosť ochutnať brazílske špeciality, mali zároveň možnosť naučiť sa niektoré brazílske tance. Unavení po náročnom dni  krátko po deviatej hodine večer krátkou modlitbou zakončili dnešný krásny deň a teraz už zaiste spia spánkom spravodlivých.

Vďaka Ti Pane za dnešný krásny deň.

O. Jozef Žvanda, 18.07.2013, Sao Paulo