Skip to content Skip to footer

Misie na KU

V dňoch 4.-7. marca 2024 sa na Katolíckej univerzite konali misie v štýle ľudových misií. Tie sa konajú tradične od založenia univerzity vždy po šiestich rokoch. Viedol ich Mons. Marián Bublinec. Osobitne sa prihováral zamestnancom a vyučujúcim na rôznych fakultách. A mimoriadny čas prežil aj so študentmi na sv. omši, prednáškach a dlhotrvajúcej diskusii s mnohými otázkami mladých, z ktorých niektoré boli aj na telo. Samotný exercitátor žasol nad stretnutím s toľkými mladými. Niekoľkokrát sa nechal počuť, že je to vynikajúca príležitosť pre Cirkev. Vo svojich prednáškach sa venoval témam troch zaujímavých svetových osobností – Viktor Emanuel Frankl (o zmysle života), Edit Eger (o vnútorných väzeniach života) a C.S. Lewis (o hĺbke života).
V závere misií otec Marián ponúkol zaujímavý podnet, aby sme na univerzite vytvorili literárne skupiny, v ktorých by sme sa mohli pravidelne stretávať a diskutovať o rôznych témach a autoroch.
Veľké poďakovanie za tento duchovný čas obnovy patrí otcovi Mariánovi Bublincovi, ale aj obom kňazom a tímu Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka.