Skip to content Skip to footer

„Milovať budeš…“

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Milovať budeš…“

Ako veľmi potrebuje byť človek milovaný… Ak sa tak nedeje, človek je najnešťastnejším tvorom na tejto zemi.  Milovať v našom živote je tak prepotrebné, že lásku Boh povyšuje na najvyšší zákon a dnes to jeho Syn, Ježiš Kristus nanovo potvrdzuje. Láska je najvyšším prikázaním, láska k Bohu a láska k človeku. Koľko sa o láske hovorí, píše, spieva. Ako často však človek nesprávne chápe jej zmysel, ako často si mýli lásku…

Preto nie náhodou v tejto pôstnej dobe často uvažujeme nad utrpením Božieho Syna. Na jeho umučení, smrti a zmŕtvychvstaní môžeme poodhaliť podstatu lásky. Vo svojej dobe tak robil aj svätý pápež Gregor Veľký. Aj vďaka nemu a jeho Komentáru ku Knihe Jób môžeme cez Ježišovo utrpenie poodhaliť podstatu lásky. Svätý Gregor píše: „Trpel, hoci na jeho rukách nelipla neprávosť. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach, a predsa znášal bolesť na kríži pre naše vykúpenie. Jedine jeho modlitba k Bohu bola čistá, lebo aj vo chvíli bolestného utrpenia sa modlil za prenasledovateľov: ,Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.´

Veď čo čistejšie možno povedať alebo myslieť si pri modlitbe, ako keď sa niekto milosrdne prihovára aj za tých, ktorí ho týrajú?! Len tak sa mohlo stať, že zúriví prenasledovatelia, ktorí vylievali krv nášho Vykupiteľa, neskôr ju s vierou pili a hlásali o ňom, že je Boží Syn.“

Z udalosti zjavenia sa Panny Márie v portugalskej Fatime v roku 1917 sa dozvedáme, koľko si museli tri nevinné deti vytrpieť aj od najbližších, aj zo strany Cirkvi, ale aj od jej neprajníkov, kým im svet neuveril. 13. októbra 1917 ako dôkaz pravdivosti zjavení sa Panny Márie trom malým pastierikom, sedemdesiattisíc prítomných ľudí na mieste zjavení mali možnosť na vlastné oči uvidieť zázrak tancujúceho slnka. Prišli sem aj mnohí zvedavci, mnohí neprajníci, medzi  nimi boli aj mladí portugalskí komunisti, ktorí len čakali na chvíľu, ako sa vysmejú z „tmárstva“ Cirkvi. Avšak nevšedné divadlo na nebeskej oblohe spôsobilo, že prítomní ľudia s úžasom, ale aj zo strachom padli na kolená a vyznávali svoje hriechy. Nemecký vatikánsky korešpondent Andeas Englisch, ktorý o danej udalosti píše v knihe Tajomstvo Jána Pavla II. dodáva, že viacerí z prítomných mladých komunistov sa neskôr stali kňazmi.

Nuž taká je láska. Je trpezlivá a dobrotivá a dokáže milovať aj svojich nepriateľov, aby sa tí nakoniec vďaka Božej milosti zmenili a aby oslavovali  Pána. Že je to tak, priam učebnicovým príkladom je Šavol, resp. Pavol.

Jozef Žvanda

Foto: Internet