Skip to content Skip to footer

Liek na môj strach…

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.

Večný život, aký asi musí byť ten večný život, keď Ježiš o tomto živote tak často hovorí. A toto je aj jeho najčastejšia a najväčšia ponuka, večný život.

Často podlieham strachu. Bojím sa o svojich blízkych, bojím sa o svoju rodinu. Často podlieham strachu z toho, čo sa deje vo svete. Napĺňa ma strach, ak si spomeniem na Severnú Koreu a na jej diktátora Kim Čonga, ktorého na jednej strane súčasný americký prezident obdivuje za to, ako sa tomuto mladému mužovi podarilo po smrti svojho otca dostať moc do svojich vlastných rúk, na druhej strane sa zdá sa, súčasný americký prezident je nevyspytateľný a na provokácie zo strany Severnej Kórey môže reagovať vojnovým útokom, čo by pravdepodobne znamenalo, a bojím sa to aj vôbec vysloviť, znamenalo by to Tretiu svetovú vojnu a možno aj koniec sveta. Z týchto vecí sa bojím, tieto veci mi naháňajú strach…

Do tohto strachu mi však neustále zaznievajú Ježišove slová o večnom živote. Veď práve preto prišiel na tento svet, prišiel, aby nás zachránil, aby naplnil túžbu Otca, ktorú zachytáva Jánovo evanjelium v tretej kapitole: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“

Ježiš počas svojho verejného účinkovania povedal ešte mnoho iných slov. Otvorene hovoril o svojom umučení, smrti a zmŕtvychvstaní. A tieto slová sa vyplnili. Ježiš splnil všetko, čo predpovedal. Jeho slovo platí. A tak platia aj jeho dnešné slová: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Tým jeho telom a krvou je Eucharistia a my máme možnosť ju dennodenne aj v našej kaplnke prijímať. Jeho telo a krv nám zabezpečia večný život, ktorý bude prekrásny a ktorý si ani nevieme predstaviť. Môže sa stať, že náhle prídeme o život, či o svojich blízkych. Vždy však stojí za to žiť statočne a podľa evanjelia. Lebo to, čo nám sľubuje Ježiš a určite aj splní, je život, je večný život, o ktorom ani ucho nepočulo ani oko  nevidelo. Večný život je určite prekrásny. Stretneme sa tam s našim Bohom a s našimi blízkymi, ktorých tak veľmi milujeme, s ktorými sme načas odlúčení a nebude tu už strachu. Nikto nás už nikdy od seba neoddelí. Preto sa netreba báť, netreba sa báť…

Veď toto nám neustále prizvukoval svätý Ján Pavol II., či nie?

Jozef Žvanda

Foto: Internet