Skip to content Skip to footer

Kúsok šťastia, Slovo z Kaplnky, 21.12.2018

Kto z nás by nechcel byť šťastný? Kto z nás by to nechcel… Ak by sa predsa niekto takýto našiel, bolo by to znamením obrovskej rany jeho srdca, bolo by to znamením, že mu niekto veľmi, veľmi ublížil. Veď je prirodzené, že človek chce byť šťastný. Nuž ako nájsť cestu ku šťastiu?

Dnes nájdeš mnohých poradcov na šťastie, na prchavé šťastie. Ale človek túži po ozajstnom šťastí, po nikdy nekončiacom sa šťastí? Ako ho nájsť? Tak ako Ježiš, v sebadarovaní. Tak ako v dnešnom evanjeliovom príbehu v nezištnej službe Márie. Áno, život ukazuje, že ozajstnú cestu k šťastiu bez Boha a bez svojej nezištnej služby lásky nenájdeš, nie, naozaj ju nenájdeš. Nuž ako slúžiť, nezištne slúžiť? Skúsme možno tieto nasledujúce tri formy služby.

  1. Služba Krásou.

Prvé čítanie z dnešnej Bohoslužby slova je z knihy Pieseň Piesní, ktorá je plná krásy a nežnosti (Pies 2, 8-14). Na podklade krásy vzťahu medzi mužom a ženou sa poukazuje na krásu vo vzťahu Boh a Ľudia. A tak my vo svojom živote môžeme svetu slúžiť krásou, krásou našich vzťahov, krásou našich slov, krásou našich charakterov. Lebo krása, čistá krása priťahuje k Bohu. Môžeme svetu slúžiť krásou peknej knihy, krásou peknej básne či olejom na plátne. Nuž nech  krásou priťahujeme ľudí bližšie k Božej kráse, večnej a nemeniteľnej.

  1. Služba skutkom.

Príklad nám v tom dnes dáva Panna Mária. Tá prichádza z ďaleka, aby jednoduchou službou pomáhala svojej príbuznej, ktorú Pán požehnal tehotenstvom (Lk 1, 39-45). Táto služba má množstvo konkrétnych podôb, napr. podať niekomu pohár studenej vody, pomôcť mu s nákupom, uvoľniť staršiemu v autobuse či vo vlaku miesto, teraz v zime napr. pomôcť očistiť zasnežený chodník, aby sa nik nepošmykol, atď., atď., atď. Tých foriem pomoci je tisíce tisícov.

  1. Služba čistého srdca.

Napokon je tu ešte jedna forma služby, služba čistého srdca. A opäť je nám tu Panna Mária vzorom. Keď prichádza do domu Zachariáša a Alžbety, má čisté srdce, ktoré je plné Ducha Svätého a pod srdcom už nosí Božie dieťa. Len čo Mária pozdravila Alžbetu, Boží Duch, ktorý napĺňal Máriino srdce zasiahol aj srdce Alžbety, takže tá v tej chvíli naplnená Božím Duchom vyriekne na adresu Márie obrovské proroctvo: „Požehnaná si medzi ženami!“ Ak aj naše srdce je čisté a nevinné, ak sme plní milosti posväcujúcej, vtedy sme vo svojom srdci urobili príbytok Najsvätejšej Trojici a kamkoľvek budeme kráčať, to nás už bude nadnášať Boží Duch a tí, ktorých stretneme, budú týmto Božím Duchom naplnení, takže skôr či neskôr aj oni vyrieknu: „Požehnaná si, požehnaný si…” Veď si len spomeňme akým darom nás naplnila krása čistého srdca Anky Kolesárovej.

Nuž šťastie. Nestačí prchavé šťastie, my túžime po niečom oveľa viac. A cestu k tomu už poznáme. Kristova cestu nezištného darovania sa vedie k večnému šťastiu, jedine táto cesta.

Jozef Žvanda

Foto: Jozef Žvanda