Skip to content Skip to footer

KU má opäť talenty

V Aule Jána Pavla II. sa v stredu 15. októbra 2014 o 19:30 uskutočnilo podujatie pod názvom „KU má talent“. Už z názvu vyplýva, že toto podujatie bolo zamerané najmä na hľadanie talentov. Okrem ctenej poroty nás svojou účasťou poctil pán rektor KU Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. a pán prorektor doc. ThDr. PaeDr. SSLic. František Trstenský PhD. i pani prorektorka doc. PaeDr. Jana Bednáriková, PhD., ktorá bola zároveň členkou poroty. Samozrejme boli prítomní aj naši univerzitní kapláni. Nesmeli chýbať ani moderátori, ktorí nás oboznamovali s talentami a taktiež vytvárali skvelú atmosféru počas celého večera.

Počas tohto večera vystúpilo celkovo deväť čísel. Súťažiaci predstavili talenty s rôznych oblastí, ako napríklad spev, hra na klavíri, moderná gymnastika , ale aj rap či dogdancing. Každé vystúpenie bolo kreatívne. Niektoré bolo hlboko precítené, iné zas plné humoru a jedinečnosti.

V priebehu večera padla aj otázka na pána rektora, či má aj on nejaký talent. Skonštatoval, že jeho najväčším talentom bolo najmä obveseľovať ľudí okolo seba. Svoj talent predviedol aj pán prorektor , ktorý počas rozprávania vtipných historiek zo štúdia v Jeruzaleme pripravil účinkujúcim skvelý bylinkový čaj.

Medzitým, ako sa šla porota poradiť, nám svoju kultúrnu vložku predstavili naši univerzitní kapláni. Ich vystúpenie nás nielen obohatilo, ale aj príjemne pobavilo. Po vystúpení sa porota vrátila, aby nám oznámila výsledky. Okrem poroty hodnotili súťažiacich aj diváci. Chvíľu napätia vystriedal radosť výhercov. Zaujímavosťou bolo to, že výhercovia prvého a druhého miesta boli tí istí z hodnotenia poroty i z hodnotenia divákov.

Myslím si, že aj keď pre výhercov boli len 3 miesta, víťazom sa stal každý, kto mal odvahu sa prihlásiť a ukázať pred ľuďmi, čo sa v ňom skrýva.

Porota ocenila týchto víťazov:

  1. Miesto: Alžbeta Turčinová a Martina Capková – hra na klavír
  2. Matej Stachera – spev
  3. Dominik Hewlett – rap.

Publikom si vybralo týchto víťazov:

  1. Miesto: Alžbeta Turčinová a Martina Capková – hra na klavír
  2. Matej Stachera – spev
  3. Miroslava Gadušová – moderná gymnastika.

Autor: Marta Staňová, FF KU