Skip to content Skip to footer

Koledovanie 20-C+M+B-12

Milí študenti, aj na začiatku roku 2012 Vám chceme ponúknuť požehnanie izieb a bytov. Ak máte záujem, čo je veľmi dobré, môžete nás čakať v nasledujúcich termínoch.

Na internátoch:

C-blok, Ruža a Ikar:  10. 1. (utorok) 19.30 – 21.00

                alebo 17. 1. (utorok) 19.30 – 21.00

Trio a Texicom:  11. 1. (streda) 19.30 – 21.00

          alebo 18. 1. (streda) 19.30 – 21.00

Na privátoch:

Všetci, ktorí bývate na privátoch, dohodnite si koledu s univerzitným kaplánom osobne.

Požehnanie domu alebo bytu ponúkame aj Vám, vážení pedagógovia a zamestnanci Katolíckej univerzity. Radi k Vám prídeme, stačí ak si konkrétny termín dohodnete s univerzitným kaplánom.

Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!  

(Nm 6, 24-26)

UPaC