Skip to content Skip to footer
Loading Events

Sprevádzanie prirodzenými metótami plánovania rodičovstva.

PROGRAM STRETNUTIA

Piatok 27.10.2023

17:00   Prednáška: Donum Vitae, ochrana života od počatia po prirodzenú smrť.
18:00   Večera
18:30   Prednáška: Anatómia a fyziológia reprodukčného systému.
19:30   Coffé break
19:45   Prednáška: Menštruačný cyklus, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

Sobota 28.10.2023

07:30   Sv. omša
08:00   Raňajky
08:30   Prednáška:  Humanae Vitae a plánované rodičovstvo
09:30   Coffé break
09:45   Prednáška: Billingsova ovulačná metóda, vedenie záznamov
10:45   Coffé break
11:00   Prednáška: Praktické cvičenia, rôznorodosť cyklov       
12:30   Obed