Skip to content Skip to footer

Do nového akademického roka s mottom: Stať sa novými Emauzskými učeníkmi na Katolíckej univerzite.

Začiatkom letných prázdnin, v dňoch 9.-12. júla 2009 sa v Ríme konalo stretnutie študentov európskych univerzít so svätým otcom pápežom Benediktom XVI. Podujatiu pod názvom: Noví Emauzskí učeníci – byť kresťanom na univerzite, predchádzala trojdňová návšteva študentov v jednom z niektorých vybraných talianskych univerzitných miest. Naša skupina, pozostávajúca zo štyridsiatich ôsmich poslucháčov slovenských univerzít, medzi ktorými nechýbali ani siedmi zástupcovia z Katolíckej univerzity v Ružomberku, vrátane štyroch univerzitných kaplánov z Bratislavy, Ružomberka, Prešova a Košíc, navštívila Florenciu, preslávené mesto s nádhernými umeleckými skvostami.

Trojdňový pobyt v centre renesancie umožnil spoznať nielen históriu, kultúru a duchovnú tvár tohto mesta, ale aj seba navzájom. Slovenskí študenti z rôznych kútov našej krajiny mali popri organizovaných podujatiach, akým bola napríklad návšteva miestnej univerzitnej knižnice, ktorá počtom svojich zväzkov je treťou najväčšou v Taliansku, mali vo voľnom čase aj dostatok času na vzájomnú komunikáciu, výmenu skúseností z univerzitného a osobného života a na spoločné prežívanie slávenia Eucharistie.

Od štvrtka 9. júla 2009 sa asi tritisíc účastníkov tak z radov univerzitných študentov ako aj ich kaplánov, presunulo do Ríma, kde čiastočne v Lateránskej bazilike a v priestoroch  Lateránskej univerzity a čiastočne na Univerzite Tor Vergata  pokračovalo spomínané sympózium. Okrem prednášateľov z radov profesorov pozvaných na toto podujatie z viacerých krajín Európy, zaujali predovšetkým pracovné workshopy. A myslím, že práve tie najviac zavážili. Vynikajúco jazykovo vybavení diskutujúci mladí, či už v anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom alebo v domácom taliansky hovoriacom klube, vzájomne sa zdieľali o prežívaní svojej viery na univerzitách celej Európy. Hovorili o svojich radostiach, ale aj starostiach. Aj tu, na tomto mieste, v meste postavenom na siedmich vrškoch, mohli sme si uvedomiť, akým darom je viera v živote človeka, akým je to darom, ak túto vieru môže slobodne žiť a prezentovať. Tu, v srdci Katolíckej cirkvi sme akoby nanovo zažili, podobne ako Emauzskí učeníci, osobné stretnutie so Zmŕtvychvstalým. Práve slávenie svätej omše, či už v spomínanej Bazilike na Lateráne, či priamo pri hrobe sv. Apoštola Petra v jemu zasvätenej Bazilike, či pri osobnej audiencii s Námestníkom Ježiša Krista na zemi, zažili sme prítomnosť Zmŕtvychvstalého Krista, ktorý premieňal naše ustarostené srdcia v srdcia radostné, v srdcia s novým duchom, srdcia, ktoré majú túžbu pretvárať aj iné srdcia s pomocou Božej milosti v nové, priamo na univerzitách.

Aj my na našej Katolíckej univerzite potrebujeme zmeniť svoje srdcia v nové. Aj my, neraz ustarostení, neraz sklamaní a zranení, potrebujeme zažiť radosť, potrebujeme, aby do našich životov vstúpilo svetlo. Sklamaní Emauzskí učeníci to zažili pri stretnutí so Zmŕtvychvstalým Kristom. Spoznali ho pri lámaní chleba. Tam všetko pochopili, tam im nanovo zažiarilo svetlo, tam sa z nich stali noví učeníci, ktorí od tejto chvíle oduševnene ohlasovali radostnú zvesť, že Ježiš žije. Práve oni nám ukazujú, ako môže dôjsť k zmene aj v našich srdciach, ako aj nám môže nanovo zažiariť radosť, aby sme túto radosť nadšene odovzdávali ďalej. A myslím, že k tomu máme vynikajúcu príležitosť. Mať kaplnku priamo pod nosom, priamo na univerzite, toto u nás na Slovensku a dokonca ani v Európe nie je bežné. Je to jednoducho obrovský dar. Je nesmiernym darom, že priamo na univerzite, u nás na Katolíckej univerzite, sa dennodenne slúži svätá omša, kde máme vynikajúcu príležitosť stretnúť sa s Ním, s nekonečnou Radosťou, s milovaným Božím Synom, Ježišom Kristom.
Aj na základe skúsenosti univerzitných študentov z prázdninového Ríma, ale predovšetkým na základe skúsenosti Emauzských učeníkov, motto pre nový akademický rok: Stať sa novými Emauzskými učeníkmi na Katolíckej univerzite, nech je pre nás všetkých novou a veľkou výzvou.