Skip to content Skip to footer

Boli sme na Pochode za život

Pochod za život bol srdcovou záležitosťou aktivít UPaC a dobrým štartom do nového akademického roka. Podujatia sa z UPaC zúčastnilo 10 účastníkov, pričom veľa študentov a absolventov KU sme stretli s vlastnými skupinami.

Na programe sme sa zúčastnili od soboty, pretože sme chceli načerpať podnetné poznatky o ochrane ľudského života. Diakon Lukáš o prednáškach povedal tento postreh: „Prednášky boli veľmi cenné. Ozrejmovali viaceré témy, ktoré podporovali pochod. Tiež prezentovali projekty, ktoré v rôznych situáciách dokážu poskytnúť pomoc, poradňa Alexis, Ráchelina vinica a iné.“

Pravdaže sme si našli čas na spoločnú obedo-večeru, aby sme doplnili sily. Ďalšou časťou programu bola otváracia sv. omša v Katedrále sv. Martina. Liturgická slávnosť umocnená umeleckým doprevádzaním spevokolu podporilo oslavu ľudského života ako Božieho daru. Po skončení sme sa odobrali do Rače, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Prichýlili nás bratia Saletíni v priestoroch ich školy.

V nedeľu sme sa vybrali do Kostola sestier Alžbetínok, kde celebroval sv. omšu spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Po spoločnom obede sme sa odobrali na Námestie slobody, kde prebiehal hlavný program s bohatou účasťou ľudí všetkých kategórií, predovšetkým strednej generácie s celými rodinami. V radostnej atmosfére, bohatom programe a v priateľských rozhovoroch sme sa začali krok po kroku posúvať po uliciach. Mali sme roztiahnutý transparent, ktorý bol dobre viditeľný, mal „iba“ šesť metrov a študenti KU sa pri ňom radi zastavovali a hrdo ho niesli. Pri pochode sme stretli 90-ročnú pani z Dolného Kubína, ktorá si pomáhala paličkou. Jej účasť bola mementom pre všetkých ostatných (zdravých, mladých…), pretože vedela a robila to, čo bolo potrebné – jasne podporila nemennú hodnotu ľudského života.

Hoci Pochod za život bol krátkodobou udalosťou, predsa vyšli z nej konkrétne výzvy pre vládne inštitúcie a silná pro life vlna, ktorá  bude mať rezonanciu v našom národe. Účastníčka pochodu to vyjadrila nasledovne: „Chcela by som vyzvať všetkých mladých ľudí, aby sa nebáli robiť nové veci, nemali strach z cudzieho prostredia, ako som ho mala ja, zapájali sa do akcií, ktoré podporujú dobro.“ (Zuzka Gondová, FF KU)

o. Róbert