Skip to content Skip to footer

Ako sa pred Veľkou nocou dobre vyspovedať ?

Mnohí ľudia chcú v tieto dni pristúpiť k sviatosti zmierenia a rovnako aj Ty. Prosím prijmi fakt, že v kostoloch je v tieto dni pred Veľkou nocou pomerne rušno, asi si budeš musieť trocha aj počkať a vyčkať radu. Prosím, zachovaj si pokoj a prípadnú nervozitu nechaj zamknutú doma alebo ju nechaj tam, na prechádzke v lese, či v parku.

 1. Keď vstúpiš do chrámu, tak ako iní, aj Ty si úctivo pokľakni, prežehnaj sa, potom sa postav do jedného z radov a trpezlivo vyčkaj. A prosím, nenechaj sa vyrušovať tým, kto tu je alebo tým, kto tu nie je. Podstatné je to, že dnes si tu Ty. Tvoj Boh Ťa tu dnes čaká!
 2. V kostole spovedá viacero kňazov – spovedníkov, Ty si môžeš vybrať, ku ktorému z nich pôjdeš, aby si pred ním vyznal svoje hriechy. V krátkosti sa za neho pomodli. Aj kňazi majú v tieto dni toho naozaj dosť. Radi Ťa vypočujú, poradia a udelia Ti rozhrešenie. Prosím, pomodli sa za svojho spovedníka.
 3. Čas čakania využi na spytovanie svedomia. Možno ešte raz si prejdi svoj život, svoje hriechy, ktoré si vykonal. Už teraz, keď čakáš v rade, svoje hriechy v duchu oľutuj a nehanbi sa o krátku chvíľu ich pred kňazom vyznať. Kňaz tu zastupuje Milosrdného Boha, ktorý nám odpúšťa všetky naše neprávosti.
 4. Ak ešte stále čakáš a stojíš v rade, využi túto chvíľu na krátky rozhovor s Bohom. Veľakrát v živote možno nato nemáš čas, ale teraz áno. Nuž možno povedz Ježišovi, čo Ťa teší, čo Ťa trápi, povedz mu o svojom živote, o svojej rodine, o svojej práci.
 5. Ak ešte predsa stále čakáš a máš dojem, že to akosi dlho trvá a Ty máš pokušenie túto posvätnú chvíľu skrátiť si povedzme písaním SMS-siek, prosím, skús ten telefón nechať tam, kde je. Osloboď sa od neho, jednoducho aspoň na chvíľu si dopraj slobodu od telefónu. Ak to dokážeš, zažiješ veľký pokoj a radosť z víťazstva nad sebou samým.
 6. A ak ešte predsa stále čakáš, pomodli sa aj za ľudí, ktorí tu čakajú rovnako ako Ty. Určite si zachovaj pokoj a odolaj pokušeniu predbiehania.
 7. Keď konečne predstúpiš pred kňaza, pokojne si kľakni, možno sa jemne na kňaza usmej, prežehnaj sa, v krátkosti sa predstav. Stačí Tvoje krstné meno, Tvoj stav – či si slobodný alebo ženatý, Tvoj vek, prípadne Tvoje zamestnanie a povedz aj to, kedy si bol naposledy na sviatosti zmierenia.
 8. Potom stručne, jasne a zreteľne vypovedz svoje hriechy. Nebuď zdĺhavý a rozvláčny, nerieš nikoho iba seba, neobhajuj sa, povedz jednoducho veci s ľútosťou tak, ako sa stali a nehanbi sa povedať všetko. Prosím, len sa nehanbi! Zlož tu všetku svoju ťarchu. Na toto je sviatosť zmierenia.
 9. Pripomínam Ti, že keď svoje hriechy vyznávaš, nemusíš kričať, len sa troška priblíž ku kňazovi a on Ti už naznačí, či Ťa rozumie, a prosím ešte raz: hovor zreteľne, jasne a stručne.
 10. Keď dohovoríš dodaj, že toto sú všetky Tvoje hriechy, že naviac sa už nepamätáš a že ak si náhodou niečo zabudol povedať, že to rovnako zahŕňaš do svätej spovede.
 11. Po vyznaní hriechov Ťa kňaz – spovedník v krátkosti povzbudí a usmerní, ale naozaj teraz krátko pred Veľkou nocou iba v krátkosti. Zapamätaj si, čo Ti hovorí a keď Ti určí spôsob pokánia a zadosťučinenia, hneď toto všetko oľutuj, naozaj úprimne oľutuj. Pokánie a zadosťučinenie vykonaj čím skôr.
 12. Keď svoje hriechy úprimne vyznáš a oľutuješ, napokon Ti kňaz udelí rozhrešenie. Zapamätaj si: Ak si sa naozaj úprimne vyspovedal, Milosrdný Boh Ti ústami kňaza v tej chvíli odpúšťa všetky hriechy a Ty môžeš opäť žiť v posväcujúcej milosti. Prosím, buď spokojný, dobre si sa vyspovedal. Ak v srdci napriek úprimnej spovedi nič nepociťuješ, prosím, aj tak si zachovaj pokoj. Sviatosť zmierenie nie je iba o pocite pokoja. Nuž teš sa z toho, teš sa, že s čistým srdcom vstupuješ do tajomstva Veľkej noci.
 13. Napokon, skôr ako opustíš kostol, v tichu chrámu povedz Bohu ešte raz: „Ďakujem! Ďakujem Ti, Bože! Prosím, pomôž mi chrániť si srdce od hriechov a prosím Ťa aj za všetkých ľudí celého sveta.“ A potom si od radosti poskoč.

Toto je len zopár mojich rád pre Teba. Modlím sa za Teba a Ty sa modli za mňa, za nás svojich kňazov – spovedníkov. Áno, navzájom sa potrebujeme. Buď dobrý!

Jozef Žvanda

Foto: Internet