Skip to content Skip to footer

Akademické misie na KU v Ružomberku

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa od pondelka do nedele (1.-7.10.2012) konali opäť po šiestich rokoch Akademické misie. Tie ešte ani neskončili a už prinášali prvé ovocie. „Prichádzajú prví študenti, ktorí sa pýtajú, ako sa dá pokrstiť či prijať Eucharistiu,“ vyjadril sa otec Jozef Žvanda.

„Témy ľudových misií vo farnostiach sú zamerané na večné pravdy, ako Boh je láska, Eucharistia, hriech. Na univerzitnej pôde sme sa rozhodli témy štylizovať k úvahe. Chceme pomôcť mladým, aby rozmýšľali, vyprovokovať ich, aby sa pýtali sami seba a aby nachádzali odpovede. Mnoho našich úvah je s otvoreným koncom,“ povedal o misiách redemptorista Rastislav Dluhý, podľa ktorého sú študenti dobrí poslucháči. On sám je ešte študent, je doktorandom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Ľahšie sa káže v cudzom prostredí. Mal som obavu, či ma niektorí študenti, ktorým som musel dať E, nebudú chápať, že to je len učiteľ, ktorý mi dal Éčko.“ Podľa pátra Michala Zamkovského, ktorý bol vedúcim misijného tímu, je prostredie univerzity veľmi rôznorodé. „Snažíme sa osloviť všetkých, každý si môže niečo vybrať. Teší ma, že prichádzajú študenti,“ hovorí obľúbený slovenský kazateľ. „Ak budeme hovoriť spolubratom v iných krajinách, že sme kázali na univerzite, budú sa diviť, že nás pustili na akademickú pôdu. Od rektora to chcelo veľkú odvahu,“ dodal páter Zamkovský.

Program misií okrem tematických kázni zahŕňal aj adorácie, chvály, program pre zamestnancov a študentov jednotlivých fakúlt. Zaujímavou súčasťou boli diskusné fóra hľadajúcich o pravde a o cirkvi, kde študenti mohli klásť ľubovoľné otázky. Dôkazom toho, že misie oslovili stovky študentov, bola hojná účasť na programe, svätých omšiach, či dlhé rady na sviatosť zmierenia. Študentka Monika Marušicová, ktorá zažila misie aj vo farnosti hovorí, že tieto akademické misie ju oslovili viac. „Vo farnosti to bolo adresované buď deťom, alebo starším, ale tieto sú zamerané presne na mladých.“ Mnohí študenti boli po misiách povzbudení. Nadšenie bolo vidno na chválach, kde mnohí mladí z Katolíckej univerzity nielen spievali na chválu Božiu, ale aj skákali. Tí istí ľudia sa však dokázali aj stíšiť na adorácií. Misie oslovili aj mnohých Ružomberčanov, ktorí prichádzali na kázne a duchovný program.

Pavol Hudák, študent FF KU