Skip to content Skip to footer

AKADEM – stretnutie so živým Kristom

Drahí priatelia, AKADEM sa nezadržateľne blíži, a tak prinášame ďalšie perličky z hodnotného programu:

AKADEM nie je len hocijakým stretnutím mladých. Je to tiež stretnutie mladých so živým Kristom – Kráľom našich sŕdc, preto celú akciu začneme sv. omšou o 18:00 v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli. AKADEM bude tiež časom adorácie, chvály a modlitby. Modlitbu chvál v sobotu večer bude viesť spoločenstvo LAMAČSKÉ CHVÁLY na čele s Braňom Letkom. Počas AKADEMu bude možnosť nepretržitej tichej adorácie v Kaplnke sv. Alberta na Pedagogickej fakulte KU a tiež možnosť sv. spovede. Nepremeškajme čas stretnutia s Ježišom v Eucharistii. Nech to bude čas radosti v blízkosti Milujúceho,  ktorý nám hovorí: “Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.” ( Jn 6, 37)

Pane, smädní sme po tebe. Prosíme ťa, daj, aby bol pre nás AKADEM oázou, kde sa stretneme s tebou – pravým Bohom a pravým človekom. Urob naše srdcia citlivé na potreby blížnych, a daj, aby sme ťa spoznali v bratoch a sestrách, s ktorými budeme počas AKADEMu tvoriť spoločenstvo. Amen.

Ďalšie informácie o AKADEMe prinesieme už čoskoro!

Autorka: Darka, študentka FF KU