Skip to content Skip to footer

75. rokov od posvätenia Kostola sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Ďakovanie a prosba o živé spoločenstvo

Na druhú adventnú nedeľu, 10.12.2017, sme si v Rybárpoľskom spoločenstve pripomenuli 75. výročie od posvätenia Kostola sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Spomínaná udalosť sa presne odohrala 8.12.1942, pričom kostol vtedy posvätil ružomberský farár Ján Ferenčík.

Hodnotnú udalosť sme si pripomenuli slávením slávnostnej svätej omše. Kňazské rúcho, ktoré počas svätej omše zdobilo hlavného celebranta, o. Róberta Slotku, (Pozn. Rúcho má vyše 100 rokov a bolo objavené pri nedávnej rekonštrukcii sakristie), bolo historickým sprítomnením tejto chvíle. V homílii sa o. Róbert zameral na tajomstvo Cirkvi ako stavby a vysvetľoval jej súčasti – uholným kameňom je Ježiš Kristus a veriaci tvoria živé kamene. Obraz stavby Cirkvi ilustroval na základe duchovnej aktivity, kedy od 24.7.–31.11.2017 putoval milostivý obraz Fatimskej Panny Márie po dvadsaťjeden rybárpoľských rodinách a rovnako aj medzi seniormi v zariadeniach sociálnej služby – Via Vitae, Trojlístok v Ružomberku. Počas prítomnosti milostivého obrazu sa každá rodina spájala pri modlitbe sv. ruženca, mohli si prečítať z knihy „Triumf srdca“ a svoje duchovné skúsenosti zapísali do denníka. V ňom veriaci vyjadrili, že obraz Panny Márie vnímali ako živú prítomnosť Panny Márie v ich rodine, modlitba hlbšie spojila rodinu a skvalitnila modlitbu, pri modlitbe zasväcovali svoje rodiny Božej Matke i vyjadrovali prosby, aby sa mohli stretnúť s Pannou Máriou v nebi.

Slávnostnú atmosféru svätej omše umocnilo účinkovanie ružomberského farského zboru Andrej.

Jozef Žvanda