Skip to content Skip to footer

Zelený štvrtok 2021 – Deň kňazov. Modlite sa za nás!

Ahojte priatelia! Zajtra Zeleným štvrtkom vstupujeme do ústredných tajomstiev našej viery, do Veľkonočného tajomstva Pánovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania. Zajtra si budeme sprítomňovať prikázanie lásky, ktoré pri Poslednej večeri dal Pán Ježiš svojim učeníkom. A my sme jeho učeníkmi. V tej istej chvíli Pán zároveň ustanovil Eucharistiu, ako chlieb večného života a sviatosť kňazstva – kňazov ako Kristovo srdce a jeho ruky na rozmnožovanie tohto zázračného eucharistického pokrmu.

Zajtrajší deň bude patriť kňazom, je to náš deň, deň nás kňazov. Zajtra si opäť obnovíme svoje kňazské sľuby s túžbou aj naďalej nasledovať svojho Pána, Veľkonočného Baránka. Aby sme aspoň nakrátko prenikli do tajomstva kňazstva, ponúkam Vám toto video zamyslenie a v ňom krátke uvažovanie nad troma textami: MK 1, 16-20; Mk 3. 13-19 a Hebr 4, 14-16. Toto video Vám ponúkam zároveň s prosbou o modlitbu za nás, za Vašich kňazov. Veľmi Vás potrebujeme, potrebujeme Vašu modlitbu, potrebujeme Vašu obetu, potrebujeme Váš úsmev a aj slzu. Veľmi potrebujeme Váš súcit s nami kňazmi. Ďakujem Vám! Požehnaný Zelený štvrtok 2021! Ciao, ciao, ciao Bambini! Vaši priatelia Jožko Žvanda a Róbert Slotka, Vaši kňazi z UPaC.

Tu je link na video zamyslenie: https://www.youtube.com/watch?v=xa8IMQPQkcI