Skip to content Skip to footer

V Roku sv. Jozefa o sv. Jozefovi, o jeho tmavej noci, o našich tmavých nociach a krízach

Milí priatelia! Od 8. decembra 2020 prežívame Rok sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Osobnosť sv. Jozefa nás môže všetkých povzbudiť, inšpirovať a zároveň náš Boh nás môže na príhovor sv. Jozefa aj uzdraviť, môže uzdraviť naše hrdé mužské srdcia, rovnako ako môže uzdraviť aj neraz ranené srdcia mnohých dievčat a žien. V tomto Video zamyslení Vám na podklade evanjeliového príbehu o narodení Ježiša Krista, ktoré zachytil Evanjelista Matúš (Mt 1, 18-25), ponúkame nahliadnutie do srdca sv. Jozefa vo chvíli jeho hlbokej temnej noci, v noci krízy jeho života. Kríza sa dotýka aj každého z nás, každý ju raz zažije, skôr či neskôr. Čo robiť v čase krízy? Aký význam má pre nás kríza? Ak Boh dopustil krízu do života Ježišovho pozemského zástupcu, asi to malo veľký význam. Aký zmysel majú krízy v našom živote a ako sa v nich zachovať, keď raz prídu? Ak máte desať minút voľného času, nuž započúvajte sa aj do týchto slov. Myslíme na Vás, modlím sa za Vás a posielame Vám požehnanie + ! Vaši kňazi o. Róbert a o. Jozef z UPaC