ŽENA POZNAJ SEBA,
MUŽ POZNAJ ŽENU

27.10 – 28.10.2023

Sprevádzanie prirodzenými metódami plánovania rodičovstva s MUDr. Františkom Orlovským