Skip to content Skip to footer

Misie na KU

V dňoch 4.-7. marca 2024 sa na Katolíckej univerzite konali misie v štýle ľudových misií. Tie sa konajú tradične od založenia univerzity vždy po šiestich rokoch. Viedol ich Mons. Marián Bublinec. Osobitne sa prihováral zamestnancom a vyučujúcim na rôznych fakultách. A mimoriadny čas prežil aj so študentmi na sv. omši, prednáškach a dlhotrvajúcej diskusii s…

Read More

Oktoberfest

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka zorganizovalo 25. októbra v priestoroch Foajé Pedagogickej fakulty Oktoberfest. Podujatie začalo prednáškou ružomberského pivovarníka Petra Bačkora o histórii a výrobe ružomberského piva, po ktorej nasledovala ochutnávka piva Ursus.

Read More

Študentský večer

Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka v spolupráci s Katolíckou univerzitou zorganizovalo 20. septembra v priestoroch Foajé Pedagogickej fakulty Študenstký večer pri príležitosti otvorenia nového akademického roka. Ďakujeme zvlášť všetkým študentom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli, aby sa toto pekné podujatie mohlo ukutočniť.

Read More

Duchovná obnova pre pedagógov a zamestnancov KU

Pred začatím nového akademického roka sme pre pedagógov a zamestnancov našej univerzity pripravili duchovnú obnovu, ktorá sa konala dňa 13. septembra 2023 vo Výstavnej sieni rektorov, pod vedením vdp. Matúša Oravca, farského administrátora Podbiela. Vo svojom príhovore na tému „Stretnutie s Ježišom“ povzbudil všetkých účastníkov k túžbe po vzťahu so živým Kristom, podelil sa s nimi o jeho osobné stretnutie…

Read More

Mládežka: Prekonávať predsudky (pápež František)

Pred týždňom sme uvažovali nad dvoma hlavnými myšlienkami, ktoré pápež František vyslovil v prvej časti svojho príhovoru 14. septembra 2021 pre rómsku komunitu na Luníku IX. v Košiciach. Týmito dvoma myšlienkami boli: „Pán nás vidí spolu.“ „Cirkev je domov“. Dnes uvažovaní pokračujeme ďalej. František v tejto druhej časti spomenul manželský pár Jána a Beátu, ktorí krátko predtým rozpovedali svoj príbeh,…

Read More

Mládežka: Cirkev je náš domov (pápež František)

V druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach, sa nachádza známe vykričané sídlisko Luník IX, ktoré obýva rómska komunita. V náročnom prostredí, kde prichádzajúci človek si musí najprv zvyknúť na tie bežné veci ako smrad, keďže ani kanalizácia tam nefunguje úplne stopercentne, kde podľa jednej dobrovoľníčky, ktorá predtým pracovala v Angole a povedala, že je tam vzduch, ako bol…

Read More

7. Nedeľa A, 19.02.2023, Buďte svätí… buďte dokonalí…

Pán povedal Mojžišovi: „Prehovor k celej pospolitosti Izraelových synov a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý (Lv 19, 1-2). „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48) Krátko pred vstupom do veľkého pôstneho obdobia nám dnes zaznieva Božie slovo, ktoré môže byť pre nás inšpiráciou pre nastávajúcich štyridsať…

Read More

32. nedeľa C 2022, O živých siedmich synoch, statočnej matke a o mŕtvom kráľovi

V túto dušičkovú nedeľu, keď sa Božie slovo dotýka tak nepríjemnej témy, akou je smrť človeka, nám napriek všetkému zaznieva obrovská nádej. Tá vychádza z úst a sŕdc siedmich synov, ktorých zavraždil zvrhlý kráľ pred očami ich úbohej, no statočnej matky. Keď mladíci v bolestiach končili svoje životy, skôr než vydýchli, jeden z nich zvolal: „Ty zloduch, berieš nám tento…

Read More

Zážitky študentky Janky z Národného stretnutia mládeže Slovenska T22

            Tohto roku bolo leto pre mňa veľmi výnimočné. Okrem iných aktivít som zažila aj jeden nádherný týždeň na Národnom stretnutí mládeže v Trenčíne. Už od začiatku roka som sa veľmi na túto akciu tešila, lebo som vedela, že to bude veľkolepá celonárodná mládežnícka akcia spojená so zážitkami, ale vôbec som netušila, že až s takými zážitkami,…

Read More